5 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen düzenlemeyle,  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı tavan zam oranı %36 olarak belirlenen ardından bu tavan zam oranı 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında %65’e çıkarılan özel okul ücret artışlarında değişikliğe gidildi.

5 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen düzenlemeyle,  2022-2023 Eğitim Öğretim yılı tavan zam oranı %36 olarak belirlenen ardından bu tavan zam oranı 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında %65’e çıkarılan özel okul ücret artışlarında değişikliğe gidildi.


6 Ocak 2023 tarihinde alınan karara bağlı olarak “Yapılacak artış oranı yıl sonu TÜFE  dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”   ibaresi  değiştirildi.


2024-2025 Eğitim Öğretim yılı itibariyle artış oranı belirlenirken özel okul ücretlerinin açıklandığı aya ait ÜFE ve TÜFE verileri toplanıp ikiye bölünecek ve çıkan rakam üzerine 5 puan enflasyon payı eklenerek artış oranı belirlenecek. 
2021 – 2022 Milli Eğitim İstatistiklerine göre Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 9; okul öncesi eğitim için yüzde 19, ilkokul için yüzde 5,7 olup ortaokul için yüzde 6,5 ve ortaöğretim için de yüzde 11,3 olarak açıklandı.


Çocuklarının eğitim öğretim faaliyetlerini çeşitli değişkenler sebebiyle (okula yakınlık,servis/yemek hizmetleri, sosyokültürel gelişim, yabancı dil eğitimi)  özel öğretim kurumlarının programlarına dahil olarak karşılayan %9’luk kesim pandemi sürecinden bu yana yaşanan enflasyon, kur farkları sebebiyle yaşanan rakamsal değişikliklerden şikayetçi.


2022- 2023 Eğitim Öğretim yılında tavan zam oranının %36 şeklinde belirlenmesini takiben sonraki eğitim öğretim yılı için bu zam oranı %65 olarak açıklanmıştı. Ancak özel öğretim kurumlarının ve kurumlarda istihdam edilen çalışanların ekonomik anlamda zor durumda kalacağı ve sektörün sürdürülebilirlik özelliğini kaybettiği intibasıyla birlikte Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk  ilgili karara karşı Ocak ayında dava açtıklarını ve 5 Ağustos 2023 tarihli resmi gazete kararlarının “aslında olması gereken” şeklinde ifade etti. Alınan güncel kararla ortadaki muğlak durumun sona erdiğinin altını çizdi.


Yüksek enflasyon problemi, banka kredilerinin (kredili mevduat) temininin oldukça zorlaşması, kurda oluşan dalgalanma ve her geçen gün artan eğitim masrafları sebebiyle özel öğretim sektörünün ilerleyen yıllarda mevcut şartların değişmemesi halinde zor bir sınav vereceği aşikar.