UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü) her yıl yayınladığı (2005-2023) “Küresel Eğitim İzleme” raporunda okullarda eğitim öğretim sürecinde akıllı cep telefonu/cihaz kullanımına dair olumsuzluklara dikkat çekti.

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Örgütü) her yıl yayınladığı (2005-2023) “Küresel Eğitim İzleme” raporunda okullarda eğitim öğretim sürecinde akıllı cep telefonu/cihaz kullanımına dair olumsuzluklara dikkat çekti.
Öğrenciler için bilişsel(akademik), psikososyal gelişim odak ve adımlarını olumsuz etkileyen akıllı cihazların, eğitim ortamından olabildiğince uzaklaştırılması ve ekran süresinin öğrenciler açısından sınırlandırılması gerekliliği üzerine değinilen rapor PISA sonuçarı ile de örtüşük veriler sunuyor.


Bu bağlamda UNESCO ilgili raporunda okullarda telefon kullanımının yasaklanmasını, özellikle çevrimiçi/ekran merkezli eğitim ortamlarının değil öğretmenle yüz yüze etkileşimin arttırılmasını vurguluyor. 
Birçok ülke 2018 yılı itibariyle okullarda akıllı telefon/cihaz yasağını gündeme alıp, tam ve kısmi şekilde uyguladı.


Fransa,Letonya,İspanya,İsviçre,ABD,Kanada’nın yanı sıra 2024 yılında eğitimde bir ekol ülke olarak kabul edilen Finlandiya’da okullarda akıllı telefon yasağını uygulamaya koyacak.
Buna karşın ülkemizde ise okullarda  akıllı cihaz/telefon kullanımı 05.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile okulların öğretmenler kurulunun inisiyatifine bırakılıyor.
Eğitim çevrelerinin ortak kanısı ise öğrencilerin akademik başarılarının ve eğitim sürecine dair konsantrasyonlarının artması ve sürecin çok daha verimli değerlendirilmesi için ekran sürelerinin, akıllı cihaz kullanımın olabildiğince sınırlandırılması ve yüz yüze etkileşimin arttırılması yönünde.


İletişim teknolojilerinin hızla boyut atladığı günümüzde ve muhtemel gelecekte ise bu gelişim ve değişimin eğitim metot ve yöntemlerine etkisi kaçınılmaz olacaktır.