2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilen ve 5 milyona yakın okul öncesi öğrencisinin faydalanması hedeflenen “okullarda ücretsiz yemek” uygulaması yeni başlayacak eğitim öğretim yılında da daha üst kademelerin kapsam içine alınması yönüyle tekrar gündeme geldi.


Özellikle hem çalışan anne ve babaların hem de maddi zorluklar içerisinde olan ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları için öğle arası yemek temini/ihtiyacının karşılanması velileri zorlayan ve çözüm bulması güç bir sorunu ifade etmekte.
Gelişim çağındaki öğrenciler için önemi tartışmasız olan sağlıklı besin içeriklerine sahip öğünlerin devlet tarafından okul saatleri içerisinde ücretsiz karşılanması ise kamuoyunda oldukça ses getiren ve destek bulan bir sav.
TÜİK verilerine göre Türkiye Avrupa ülkeleri arasında “çocuk yoksulluk oranına” sahip iki ülkeden biri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre ise ailesinin yanında olmasına rağmen temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuk sayısı neredeyse yüz elli bine yaklaştı. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ise her dört çocuklu aileden biri bir gün veya daha uzun süre gıdasız kaldı.
Kurumların yayınlamış olduğu bahsi geçen nicel verilere dayanarak ülkemizde örgün eğitim kapsamında yer alan gelişim çağındaki çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından olan sağlıklı ve yeterli beslenme konusunda bile olması gereken noktanın oldukça gerisinde kaldığı çok acı bir şekilde görülmektedir.
Kavramsal anlam karşılığı ;ekonomik ve toplumsal yönden yurttaşlarının tümüyle ilgilenen,onların yaşam düzeyi,sosyal güvenliği gibi konularda gereken tedbirleri alan devletten yola çıkarak sosyal devlet anlayışının hakim olduğu ülkemizde bunun gibi sorunların içinde bulunduğumuz yüzyılda hala devam ediyor olması ise, bu anlayışımızı henüz tam olarak geliştiremediğimiz ve uygulayamadığımız sonucunu gözler önüne seriyor.
Çağı yakalamış, özellikle batı uluslarında okullarda ücretsiz yemek uygulaması yıllardır işleyen ve temini gayet doğal bir hak. 
Şüphesiz ki üretken dinamik bir ulus olmamızın temeli, çocuklarımıza/gençlerimize; onların yaşam standartlarının iyileştirilmesine bağlıdır. Bu yolda atılacak en temel ve öncelikli adım ise en azından öğrencilerimizin her gün bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemeğe ulaşmasıdır.
Toplum nazarında oluşan bu intibaın yetkili ve ilgili mercilerce de dikkate alınması, ücretsiz sağlıklı bir öğünün okul öncesi gruplarından daha üst kademelere de ulaştırılması ciddi ve temel bir ihtiyaçtır.
Bu temel ihtiyacının önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında daha kapsamlı şekilde ele alınıp çocuklarımızın okul saatleri içerisinde ücretsiz ve sağlıklı bir öğüne kavuşması dileğiyle.