Sosyal ve toplumsal yapıyı derinden etkileyen ve yaşamın her alanında artık kendisini somut şekilde gösteren ekonomik buhran; ailelerin bütçelerini, mikro ve makro düzeyde tarımsal ve endüstriyel üretimi, hizmet alanlarını kısaca toplumsal omurgamızı sarsmakta ve bireyler üzerinde etkileri uzun yıllar içerisinde ancak tolere edilebilecek hasarlar oluşturmaktadır.

Aile bütçelerini derinden sarsan bu açmazdan, en azından geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim dünyalarını kurtarabilmek, yaşanan bu çetin dönemden öğrencilerimizin en az zararla çıkmalarını sağlamak toplumsal ve tarihi bir görevdir. 


Bu toplumsal ve tarihi görev ise kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum yapılanmalarının sorumluluk sahası içerisindedir.


Sorunun çözümüne ilişkin kamusal kısımdaki başat cepheyi T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü oluşturmaktadır. Daha önceki yazılarımızda Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün misyon ve vizyonunu değerlendirmiş olup bu yazımızda ise T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çocuklarımız için sağladığı burs imkanlarına göz atacağız.


T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı çerçevesinde öğrencilerin ikamet, aile fert sayısı ve yaşam durumu, anne ve babaların çalışma durumu ile öğrencinin başarı durumu kriterleri üzerinden  ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde ihtiyaç sahibi olan öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. Sağlanan burs imkanı ifade edilen kriterlerin ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliği uygunluğu çerçevesinde öğrencilere eğitim öğretim yılı içerisinde EKİM ayı itibariyle başlamak üzere 9 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) ikamet edilen ilin bağlı olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teslim edilmektedir.
Öğrencilere sağlanan aylık burs miktarı ise öğretim düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Ortaöğretim programlarına dahil olan ve ilgili kriterleri sağlayan öğrenciler için burs miktarı 750 TL, yükseköğretim programlarına dahil olan ve ilgili kriterleri sağlayan öğrenciler için ise 1.250 TL olarak belirlenmiştir.


Öğrencilere sağlanan burs imkanı, gerekli kriterlerin sağlanmaması, başarı düzeyinde yaşanan düşüş gibi gerekçelerle hak kaybına maruz kalabilir.


Maalesef açıkça görülmektedir ki sağlanan burs ödenekleri güncel ekonomik hazırbulunuşluğumuza uygun olmadığı ölçüde gerçekçi bir kapsayıcılığa da sahip değil. Dahası sağlanan burs hizmetinden  sınırlı sayıda öğrenci faydalanabilmektedir. Öğrencilerimize sağlanan burs imkanının kapsayıcılığı ve yeterliliğinin acil bir şekilde genişletilmesi ve arttırılması ise elzem bir ihtiyaçtır.


2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için burs başvuru tarihleri ortaöğretim için 1 EKİM 2023 – 15 EKİM 2023 şeklinde ifade edilmiş, yükseköğretim için ise başvuru tarihleri KYK sonuçlarının açıklanması sonrasına bırakılmıştır.
Burs başvuru süreç ve takibi için okul rehberlik birimleri ve öğrenci velilerinin vgm.gov.tr adresine ait güncel bilgilendirmeleri takip etmesi gerekmektedir.


Önceki yazılarımızda sıklıkla değindiğimiz sosyal devlet anlayışının toplumumuzda tam manasıyla tezahür edebilmesi için kamusal aksiyonların kapsam ve yeterliliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra sivil toplum yapılanmalarının politize olmadan ve kuruluş amaçlarından sapmadan taşın altına ellerini koymaları dileğiyle.