Teknolojiyi kullanmada ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlaması hali en belirgin teknoloji bağımlılığı belirtilerindendir.


Bir bireyin/çocuğun teknoloji bağımlısı olup olmadığını kontrol etmek ise belirgin birkaç sorunun yanıtından geçiyor. 


• Sürekli bilgisayar oyunu oynamak mı istiyor?
• Bilgisayar oyunları yüzünden uykusuz mu kalıyor?
• Bilgisayar başındayken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor mu?
• Arkadaşlarından uzak kalıyor ve ailesiyle ilişkileri mi bozuluyor?
• Ders başarısı devamlı bir şekilde düşüyor mu?
• Temel ihtiyaçları söz konusu olduğunda bile bilgisayar oyunları bu ihtiyaçların önüne mi geçiyor?
• Bilgisayardan uzak kaldığında ya da mahrum bırakıldığında agresif tepkiler mi veriyor?


Bu temel sorulara verilen yanıtlar “Evet” niteliğindeyse maalesef kişinin teknoloji bağımlılığının olduğunu söyleyebiliriz.


Her ne kadar burada teknoloji ürünü olarak bilgisayar ele alınsa da bu ürün tablet, telefon, konsol oyunları şeklinde türevleri de kapsamaktadır.
Bağımlılık haline gelen teknoloji kullanımı başlangıçta belli şemalarda kişinin yaşamında yer edinir. Bu şemalar:


• Merak unsuru.
• Arkadaş etkisi
• Günün verimli bir şekilde planlanmamasından kaynaklı pasif zaman dilimleri.
Şeklinde karşımıza çıkmaktadır.


Müdahale edilmeyen daha da kötüsü “önemsenmeyen” hatta bazen “övünme kaynağı” olan teknoloji bağımlılığı ise kişide/çocukta zamanla
• Kemik/kas bozulmaları, güçsüzlükleri (bedensel olarak sürekli aynı konumda olmaktan kaynaklı)
• Dikkat eksikliği
• İletişim bozuklukları
• Düşünme tembelliği 
gibi problemleri beraberinde getirmektedir. 


Belirtilen problemlerden sakınmak, teknoloji bağımlılığından kurtulmak için izlenecek yol ise oldukça basit birkaç maddenin uygulanmasından geçmektedir.


• Ekran karşısında geçirilen zaman dilimi belirli kurallar dahilinde kademeli olarak azaltılmalıdır. Bu konuda konulan kurallar hiçbir şartta bozulmamalı, esnetilmemelidir. Tüm aile bireyleri bu kurallara istisnasız uymalıdır.
• Gün planlaması kişinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda verimli bir şekilde düzenlenmelidir.
• Ekran karşısında geçirilen zaman çocuklar için yarım saat ile sınırlanmalıdır ki okul dönemlerinde bu süre dahi oldukça fazladır.
• Aile içi iletişime dikkat edilmeli günlük konuşmalara içtenlikle yer verilmelidir.
• Kullanılan teknoloji ürünleri ebeveynler tarafından rutin olarak kontrol edilmeli, internet ortamında çocuklar kesinlikle denetimsiz bırakılmamalıdır.
Daha kompleks durumlarda ise kesinlikle uzman yardımına başvurulmalıdır.