Daha öncelerden de alışık olduğumuz gibi son  günlerde ülkemizde bir dizi operasyonlar  almış  başını gidiyor… Bu baş boş  mu? dolu  mu ? Bu seferki operasyonlar diğerlerinde  belki de biraz daha  farklı. Karşılarında bu sefer bir  mukavemet ile karşı karşıya. Halkın duyarlılığı, bakış açısı  ve artık  yeter dercesine haykırışı. Bu operasyonların çıkış zamanlamaları da kafaları karıştıran bir  başka  konu. Demokrasi ile hak ettiklerini , sözde krizlerle devlet haricinde bir  başka  güce  vermekten sıkıldı. Bu sefer halk ve hükümet birlikteliği ile bu oyunun bozulacağına inanıyorum. 


Öncelikle bu oyunu bozmak için Türkiye gündemine gelen operasyonları anlamak ve bu olaylar dizisini iyi analiz etmemiz  gereklidir. Operasyonların  öncesi , sonrası ,zamanı ve  ertelenerek bekletilme sebebi önemlidir. Bunun  yanında bu  operasyonların Araç mı ? yoksa Amaç mı ? olduğunu çözümlememiz de doğru değerlendirmeyi yapmamızda önemli bir  yer tutacaktır. 

Ertelenen bir operasyon daha  büyük ve  önemli bir  operasyonun habercisidir. 
Fakat bu ertelenme iyi niyetli veya kötü niyetli olabilir. İyi niyetli olan ertelemede birbiri ile ilişikli olan suç zincirinin çözülüp çökeltilmesi amaçlanır. İlgili operasyon tüm kişi, kurum, kuruluşlarla olan ilişkileri tespit edildikten ve de gerekli deliller toplandıktan sonra düğmeye basılır. Hedef, suç teşkil eden konu ile ilgili olan kurum, kuruluş ve kişilerdir. Suçu ortaya çıkararak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ilgili kişilerin Türk Adaletine teslim edilmesidir. Organize bir çalışma sonucu gerçekleştirilir. Teşkilatların birbirleri ile haberleşmeleri, bilgi alışverişi ve lojistik destekleriyle gerçekleşir. Bu şekildeki operasyon ertelenen iyi niyetli AMAÇ operasyondur. Teşkilatların Tebrikini gerektirir. Sonuç başarıdır.Kötü niyetli olan erteleme, Amaç operasyon ise; hedef olan kişi, kurum ve  kuruluşlar ile ilgili iftiraya ve yanlış bilgiye  dayalı bir  operasyondur. Buradaki erteleme amacı tamamen yanlış bilgi toplama ve iftiraya hazırlık içindir. Bu süreçte de olabilecek anlık açıkları tespit  etmek, mevcut dosyayı daha gerçekçi deliller ile süsleme amacı güder. Çoğunlukla Teşkilatların birbirleri ile haberi  olmadan şahsi olarak  yapılır ve operasyonu gerçekleştiren şahıs Teşkilatın kendisine bağlı olan kısmını kullanır. Kötü niyetli ertelemeli Amaç operasyondur. İlk zamanlarda suç unsuru oluşmuş gibi gözükse de zaman zarfında çoğunlukla başarısızlık ile sonuçlanır. İlgili kişiler görevi  kötüye  kullanma gibi sebepler ile görev değişikliği veya  meslekten ihraç edilerek adli cezaya çarptırılır. Bu kategoriye de yakın zamanda sayılabilecek bir olayı örnek vererek açıklamaya çalışayım. Cübbeli Ahmet Hoca  olarak  bilinen sosyal medyada da çeşitli  şekillerde gündeme gelen Ahmet Ünlü Hocanın yaklaşık bir buçuk sene önce apar topar yakalanılarak cezaevine atılması. Suçu da beyaz  kadın ticareti..? Yuh artık ! Daha mantıklı daha elle tutulur bir sebep bile bulunamamış… Yabancı uyruklu iki kadın kendi dillerinde zorla bir  ifade alınmış  ve sınır dışı edilmiş. Bunu delil göstererek 1  yıl gibi  bir  zaman da Cübbeli Hocayı içeride tuttular. Bu süre  zarfında ifadenin Türkçeye tercümesi konusunda bilinçli olarak yapılan aksaklık sebebi ile de mahkeme ertelenmiş durdu. İki yabancı  uyruklu hayat kadını olduğu  iddia edilen bayanlar onur ve şereflerini satmadıklarını  ortaya  koyarak  kendi  ülkelerine döndüklerinde ifadelerinin zorla alındığını ve ilgili kişiye iftira atıldığını beyan etmişlerdir. Hedefte Cübbeli Ahmet hoca neden vardı? Kendisinin de beyan ettiği gibi, Dinler arası Diyaloğa eleştirmesi sebebiyle  bir  çok kez tehdit aldığını ama doğru bildiğini söylemeye devam edeceğini zikretmiştir. Amaç onu susturmak  ve  göz dağı vermekti. Bu da gerçekleştirilmiştir. Burada Cübbeli Ahmet Hoca’nın fikirlerini sevebilir  veya sevmeyebilirsiniz , önemli olan muhalif bir görüş ile mücadele ediş  şeklidir. Bu kesinlikle tasvip edilecek bir mücadele tarzı değildir. Doğruyu da , yanlışı da örten gizleyen bir anlayıştır. Toplumun menfaatinden önce ilgili kişi veya kişilerin menfaatleri gelir ki her yol mubahtır!

İyi niyetli olan erteleme, Araç operasyon ise; hedef olan kişi , kurum  ve kuruluşlar ile  ilgili daha  fazla bilgi ve delil  toplamak için , dosyayı  güçlendirerek suçu önleme amaçlıdır. Bu olaylar  zinciri Araç olarak kullanılarak zamanla Amaca ulaşılır. Yani bu tür operasyonda Amaç uzun bir  süreç alır. Teşkilat yada teşkilatlar tebrik alır .Sonuç başarılar  getirir. Araç olan operasyonlar da  önemli olan bir ayrıntı  ise şudur;  araç olan  operasyonlar ile amaç olan operasyonlar birbirinden bağımsız olaylardır, farklı sonuçlar alınabilir. Yani araç  operasyonlar başarı ile gerçekleşmiş , amaç olan operasyon başarısız  olmuş  olabilir. İyi niyetli erteleme olan araç operasyonun başarısız olması durumunda  Amacın başarı  ile  gerçekleşmesi beklenemez. Bu tür operasyona  örnek olarak Devletimizin PKK ile ilgili mücadelesini verebiliriz. Amaç PKK’yı bitirmektir. Araç operasyonlar  olarak PKK’nın maddi gücünü sağladığı uyuşturucu ticaretini önlemek için  uyuşturucu ile mücadele ve uyuşturucu  ticaretiyle ilgili operasyonlar ,bunun yanında  kolay para kazanç yollarından olan ve istikrarı bozma adına işverenlerden  haraç  alma , mafya kurma gibi olayları tespit edilip takibi  ve sonunda da suçu ortadan kaldırma , bunlara  en güzel örneklerdir. 

Kötü niyetli olan erteleme, Araç Operasyon; hedef olan kişi kurum ve kuruluşlara ileri ki dönemlerde kullanılmak üzere ertelenir. Ya da bu süre zarfında şantaj ile belli konularda istediklerini elde etme de kullanılır. Bu tür operasyonlar aslında amaç operasyon iken daha fazla çıkar ve  güç elde etme adına araç operasyona dönüştürülür. Ta ki zamanı geldiğinde bir amaça hizmet edeceği vakit kaldırıldıkları raftan topluma servis edilir. Toplum servis edilmiş  bu operasyon ile  meşgulken onlar esas gayelerine adım adım yaklaşırlar. Velev ki, ilgili operasyonlar yukarıda  anlattığım üzere kötü niyetli amaç operasyon olabilir, Çamur at  izi  kalsın felsefesini güderek, toplum bununla meşgul  iken onlar Amaçlarına yaklaşmaya devam edebilirler.  Araç operasyonlar doğru  yada yanlış olabilir. Bu Amaç için gerekli ise tereddütsüz kullanılır. Ama amaca ulaşmak zaman gerektirebilir. Fakat duyarlı ve gelişmiş  toplumlarda bu  tür yaklaşımlar amacına  hiçbir  zaman ulaşamaz. Bu tür operasyonlar Teşkilatlar yerine,  şahıslar  ya da dış destekli güçler tarafından  organize edilir , büyük hedef ve amaçlar içerir. Sonuçta kısa vadeli başarı ile ödüllendirilse de zamanla her şey tersine döner. 

Bu tür operasyona da örnek olarak; Eski CHP Genel Başkanı Deniz BAYKAL’ın kaset operasyonunu verebiliriz. Sayın Deniz BAYKAL’ın özel yaşamına girilmiş, toplum tarafından tasvip edilmeyen bir olay  kayıt altına alınmıştır, ilgili şahsın konumu gereği şantaj yaparak haksız çıkar  elde edilme hedeflenmiştir. Toplum ahlakına aykırılığı  bulunsa da özel  yaşama müdahale kesinlikle  ve  kesinlikle  tehlikeli bir  konudur. İnsanların hayatlarında  kul olma gereği yanlış , hataları ve  pişmanlık  olabilir. Ben olayın  bu  kısmına takılmıyorum. Gözden kaçırılan konu şudur; bu kasetin 10  senelik  bir  kaset  olduğunu ,birçok kişinin de bu kasetten haberdar olduğunu  sosyal medyadan okuduk. Kaçan  nokta yukarıdaki  vermiş olduğum  ilkelere  göre bu  kaset çekildiği senelerde  gündeme  gelmedi ise  demek ki  daha  büyük ve  önemli operasyonlarda  kullanılmak için  ertelenmiştir. Bu 10  yıl içinde hangi  haksız çıkarlar elde edilmiştir. Sayın Baykal’ın konumu  gereği de; kimlerin yerine kimler milletvekili ve  belediye başkanlığına getirilmiştir. 10 yılda bu  kaset Türkiye gündeminde neleri değiştirmiştir? … Son olarak CHP Genel Başkanı değiştirerek değerliliğini yitirmiştir. 

Ben olayın bu tarafı ile ilgileniyorum… Ülkemi ilgilendiren tarafı , vatanseverliğimi ,  milliyetçiliğimi ve ahlakımı ilgilendiren tarafı burası … 
…Ve kimler  daha kimlere , bu tür şantajlar ederek ülkemin geleceğini karartmak isteyecekler kim, kim bunlar?  

Gündemdeki olayları bu “operasyon dili” ile ilgili diğer yazımda inceleyerek “kim bunlar?” sorusuna da cevap arayacağım. 

Saygılarımla…