*1 milyon aday, 200 bin kontenjan*
2 Haziran' da gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 28 Haziran ‘da açıklanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenci ve velileri merkezi/yerel yerleştirme süreci bekliyor.
En az sınava hazırlık süreci kadar önemli olan bu zaman aralığı iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve elde edilen sınav sonucu rasyonel, gerçekçi bir biçimde tercih aşamasında kullanılmalı.
2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılı LGS uygulamasına, mezun bir milyon iki yüz bin öğrenciden bir milyonu dahil oldu. Sınav uygulamasına dahil olan bu örneklemden ise meslek liseleri ve imam hatipleri de kapsamak üzere yaklaşık iki yüz bin civarında merkezi yerleştirme kontenjanı üzerinden kayıt hakkı oluşturulacak.
Nicel veriler ışığında tercih ve kayıt aşaması değerlendirildiğinde öğrenci ve velileri bu yıl oldukça zorlu bir sürecin beklediğini öngörebiliriz.
Bu seneye dair okul kontenjanlarının daha düşük seviyelerde olmasını ise özellikle içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan sınıf geçme/sınıfta kalma yönetmeliğinin sonuçlarından biri şeklinde yorumlayabiliriz.
Özellikle 9.sınıflarda yoğun şekilde sınıfta kalma vakası olduğunu biliyoruz.
Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı telafi edici çalışmaların gündeme gelebileceği yönünde kısık sesli açıklamalar yapsa da somut herhangi bir çalışmanın olmadığı aşikar.
Sınıf tekrarı yapan öğrencilerle birlikte yeni kayıt aşamasındaki öğrencilerin sayısal çoğunluğu ise zaten belli bölgelerde sınırda olan okul fiziki yeterliliklerini oldukça zorlayabilir.
Bu şartlar göz önüne alındığında görece başarılı olarak kabul edilebilecek bir LGS puanı ve diploma notuna rağmen özellikle bu yıl öğrencilerimizin açıkta kalma riski geçen yıllara göre daha yüksek.
Sınava katılım sağlayan öğrencilerin neredeyse beşte biri oranında belirlenen merkezi yerleştirme kontenjanından doğru şekilde istifade edebilmek içinse dikkat edilmesi gereken hususlar geçtiğimiz yıllara göre çok da farklı değil.
Okul tercihlerinde en önemli kıstaslardan biri öğrencinin ortaöğretim hayatını idame ettireceği liseden beklentisi ve hangi lise programına eğiliminin olduğu.
Mutlu ve başarılı bir ortaöğretim hayatı için öncelikli olarak dikkate alınması gereken husus bu.

Merkezi yerleştirme için öğrencinin almış olduğu puanın tekabül ettiği yüzdelik dilim tercihin en belirleyici unsurudur.
Yerleştirme sürecinde devam eden nakil aşamaları ise dikkatle takip edilmelidir.
Hem merkezi hem de yerel yerleştirme için önem arz eden diğer kıstaslar ise okulun misyonu/vizyonu, mezunlarına dair nitelikli üniversite kazanma oranı, eğitimci kadrosu, okul fiziki yapısı, okulun yerleşim yerlerine olan uzaklığı, ulaşım ve yurt imkanları olarak sıralanabilir.
Tüm öğrenci ve velilerimize başarılı ve verimli bir tercih süreci diliyoruz.
Umarız çocuklarımız yeni eğitim öğretim yılında; aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu kazanabilecekleri okullarda ders başı yaparlar.