2023 – 2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde pilot uygulama için seçilmiş olan 9.sınıf düzeyi öğrenciler ve sonrasında tüm ortaöğretim kademeleri için Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6’dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca ilgili yönetmelik uyarınca 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Sınıf geçme / tekrarı yönetmeliğine göre ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Yeni düzenlemeye göre sınıf tekrarına da sınırlama getirildi.

Tüm öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan bu revizyon hem teknik hem de sosyal açıdan bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Bazı okullarda 9.sınıf düzeyinde olan öğrenci niceliğinin neredeyse yarısına yakınının sınıf tekrarı yapacak olması okul kontenjanlarını ve fiziksel sınırlılıkları zorlayacak gibi gözüküyor.

Ayrıca yazımızın ana gündemini oluşturan trajik sorun da bu noktada ortaya çıkıyor.

Yıllardan beri çok sayıda zayıf ders notu ve ortalamasına, düşük davranış puanları ve olumsuz öğretmen kanaatlerine rağmen hiçbir sorun yaşamadan sınıf düzeyini tamamlayarak bir sonraki sınıfa geçen öğrenciler ve velileri mevcut değişiklikten oldukça rahatsız.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde sınıfta kalma vakalarının gün yüzüne çıkmasını takiben öğretmene şiddet olayları üst seviyeye ulaştı.

Öğrencinin okula olan ilgisizliğinin ve oldukça düşük olan ders performansının sonucu olan karnenin tüm sorumluluğunu eğitimcilere, öğretmenlere pay etmek isteyen algı, haksızın enstrümanı olan şiddete başvurdu.

Öğretmenleri bu şiddet sarmalından çıkarmanın en işlevsel yolunun ise tüm yazılı sınavların MEB merkezli uygulanması ve performans puanlama sisteminin kaldırılması şeklinde ifade eden eğitim çevreleri, yeni yönetmelikten memnuniyetlerini dile getirirken zaman içerisinde özellikle öğretmeni koruyucu tedbirlerin alınmasının şart olduğu konusunda mutabıklar.

Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller.