TBMM'de milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilköğretim kademesinde eğitim gören yabancı öğrenci sayısına ve içeriğine dair güncel bilgiler paylaştı.

Bakan Tekin, şubat ayı itibariyle Suriye, Afganistan, Azerbaycan, Mısır, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Irak, İran ve Rusya başta olmak üzere 160 farklı ülkeden 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrencinin ülkemizde eğitim faaliyetlerinden, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan eğitim hizmetlerinden istifade ettiğini belirtti.

Özellikle iç savaşın devam ettiği Suriye'nin muhtelif bölgelerinden, idare ve sistem değişikliği yaşanan Afganistan'dan, işgal sonrası sancıları devam eden Irak'tan  yoğun göç alan ülkemizde ağırlıklı olarak geçici statüde ikamet eden aileler çocuklarının eğitim faaliyetlerinden geri kalmaması için çareyi Türk Eğitim sisteminde arıyor.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başlangıcında, çağın gerekliliklerine uygun değişim ve dönüşümleri gerçekleştirme gayesiyle kabuk değiştiren milli eğitim sistemimizin ise bu talebi, niceliği ne ölçüde karşılayabileceği tartışma konusu.

Fiziksel kapasitesi haricinde eğitim kadrolarını ve ileriye dönük istihdam politikalarını da bu yoğun göç dalgasına göre planlaması gereken milli eğitim sisteminin ivedi alınması gereken tedbirlere ihtiyaç duyduğu aşikar.