Vatan toprağımız, ormanlarımız, doğa güzelliklerimiz makilerimiz çok nadir bulunan bitki örtüsüne sahibiz. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız azda olsa var. Temiz havamız toprağımız suyumuz hayat kaynaklarımız uluslararası sermayenin işgali alına girmekte. Altın ve diğer madenler adı altında ruhsat alınarak yok edilmeye gidilmektedir. Geriye kalan bir hiç. Çölleşmenin yaşam alanlarının yok olmanın bir örneği olur.

Devlet hakkının %1 gibi az bir miktar bırakılması ne acı bir durum. Geriye ölüm çukurları bırakılarak yüzyıllar geçse de oluşması çok güç bir doğa cenazesi bırakılacak. Sülfür ve diğer zehirli kimyasal bırakılarak yaşam alanı yok oldu gibi insan bitki ve hayvan sağlığında yok olacak.

Silahla topla alamadıkları güzelim vatanımızı ticari olarak satın alacaklar.  Bedelini de ödemeden hatta bedel ödeterek. Sonuç çölleştirilecek. Ülkemizin ayrıca tarihi değerlerini de yok ederek. Aldatıcı para ve laflarla halkımıza ve yöneticilerimize farklı bilgi vererek yok edileceğiz. Bu işlemler vatan hainliği ile eş değerdir. Uluslara arsı yabancı şirketler ve bunların yandaşları bu tür işlemlerle nelerimiz yok edecekler bir araştıralım. Ayrıca sayacağımız değerlerimiz yok olacağı gibi geleceğimiz gelecek neslimizde yok edilecektir.

Yukarıda saydığımız belirttiğimiz gibi özellikle bitki örtümüz, ormanlarımız, yerüstü ve yeraltı sularımız, tarımımız, hayvancılığımız toprağımız suyumuz dolayısıyla havamız en önemlisi sağlığımız geçim kaynaklarımız geleceğimiz gelecek neslimiz yeraltında mevcut değerlerimiz kadarda tarihi yapımız. Bunlar yok edildiği gibi geriye kimyasal atıklarla bizlere hastalık bırakılarak kanserle yok edileceğiz. Çevremize yok etmekle kalınmayacak. İşgal edileceğiz. İnsanlarımıza değişik ifadelerle güven ortamı yaratılarak aldatılacak. Bu ve buna benzer şirketler sondaj araştırma vs gibi olaylarla zaman kazanarak yasal izni alacaklar. Bunların ekonomiye katkı sağlayacağı çevreye zarar verilmeyeceği, havamızın toprağımızın kirlenmeyeceği su yataklarımızın yok olmayacağını belirtecekler ve bu yalanlarla aldatacaklar.

Mevcut Bayrağımız, toprağımız canla alınmış kanla bedel ödenmiş şehit ve gazilerle elde edilerek atalarımız bizlere miras bırakmıştı. Bizlerde gelecek nesillerimize emanetimize aynı şekilde devir etmemiz gerekmekledir.

Temiz havamız, temiz toprağımız, mevcut maki bitki örtümüz ve ormanlarımız ile elverişli tarım hayvancılık yaparak gelirimiz ve geleceğimizi koruyalım İncirimizle, cevizimizle zeytinimizle kestanemizle dünyaca meşhur bölgemize korumalıyız: Yerli ürünlerle sağlıklı yaşamımıza devam edelim. Mevcut varlığımız geçmişte atalarımıza nasıl yaşama hak tanımışsa bizler koruyarak hem kendimize hem de geleceğimize koruyalım.

Yeraltı ve yer üstü zenginliklerimize yabancı uluslararası kirli ellere dokundurmayalım. Onların yemi yemliği olmayalım. Bu işlemler için tonlarca su kullanılacak, kuraklıkla mücadele ederken yok olmayalım.

Kısacası toprağımız, havamız, suyumuz, bitkilerimiz, ormanlarımız, tarihimiz, nehirlerimiz yok etmeyelim ettirmeyelim. Çevremizi talan ettirmeyelim. Yok etmeyelim, ettirmeyelim. Sessiz kalmayalım.

Devlet yetkilileri bu katliamcılar talancılar yerine biz çevreci, vatan sevenlerle brikte olun. Bir kıvılcım binlerce hektarımız yok olmakta dikkatli olalım.

Yerli yabancı sermayenin el kiri parasını aldanmayalım. O kazançlar bir sefer gelir. Ama çevremize koruduğumuza yıllarca geleceğimiz devam edecekti, Bu bir yıkım bu bir işgal olur. Çevre terörüne izin vermeyelim.

Bu günümüze sahip çıkmaz isek yarınımız yok olacaktır. Kendimizin, çocuklarımızın torunlarımızın ölümlerini kendi ellimizle yok etmeyelim. Doğa kendine üzene affetmez.

YEŞİL TİRE TEMİZ ÇEVRE SAĞLIKLI İNSAN GÜRÜLTÜSÜZ ŞEHİR İÇİN EL ELE.

SÜLEYMAN ÖVÜL

TİRE ÇEV KOR BŞK

TİRE DAĞ KOOP BŞK