Birçok toplumsal sorunun temelinde yatan kadına yönelik şiddet, aileleri parçalıyor, kadınları sakat bırakıyor ve hatta kadınların hayatına mal oluyor. Bu bağlamda, toplumsal duyarlılığın artması ve problemlerin sona erdirilmesi için son yıllarda önemli adımlar atılmaya başlandı. 5393 sayılı Belediye Yasası ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan belediyeler Kadın Sığınma Evi açmak zorundalar. Bu noktada, nüfusun 50 bini aştığı ilçemizde Tire Belediyesi üzerine düşen görevi yerine getirmek için geçtiğimiz aylarda harekete geçti.Tire Belediye Basın


Şiddete maruz kalan ve risk altında bulunan kadınlara ve çocuklarına bir destek ve danışma hizmeti sunabilmek için Kadın Danışma Merkezi kuruldu. Şiddete maruz kalmış ya da risk taşı-yan veya hak ihlaline uğrayan kadınlarımıza hukuksal ve  psikolojik danışmanlık ve terapi desteği,  sosyal hizmet mekanizmalarına erişim olanakları sunmayı hedefleyen Kadın Danışma Merkezi bir nevi istasyon vazifesini üstlenecek. Kadın Danışma Merkezi'ne başvuran, zor durumdaki kadınların ilk etapta ihtiyaçları karşılanırken, onların merkezlerdeki Kadın Sığınma Evleri'ne ve ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)'lere yönlendirilmesi sağlanacak. Bütün bu psikolojik ve hukuksal desteğin yanı sıra, kadınların sosyal hayata kazandırılması için de çalışacak olan Kadın Danışma Merkezi, okuma- yazma, hasta bakım elemanı yetiştirme, iş güvenliği ve işçi sağlığı, iş ve sosyal hayatla iletişim, iğne oyası yapımı, urgan,keçe, beledi dokuma, evlilik öncesi eğitim, pratik İngilizce ve diksiyon gibi kurslar açarak, Halk Eğitim Merkezi ile kolektif bir çalışma yapacak. Büyük firmalarla ve yerel firmalarla da bağlantı kurmayı hedefleyen Kadın Danışma Merkezi,kadınlarla firmalar arasında koordinasyon merkezi gibi de çalışacak.
Eylül ayının başlarından itibaren faaliyete geçecek olan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara en sağlıklı şekilde hizmet verebilmek için bünyesinde bir psikolog ya da sosyal hizmetler uzmanı, bir çocuk gelişimci ve güvenlik bulunduracak.
                "Sağlıklı kadın olursa sağlıklı nesiller yetişecektir." İnancıyla yola çıkan Tire Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi ile kadınların, problemlerine çare buluncaya  kadar kalacakları geçici bir istasyonu hayata geçirmiş olacak. 
Editör: Haber Merkezi