Ercan ÇELİK

Tirelilerin uzun süredir mücadele verdiği Kartal Dağı’nda müjdeli haber geldi. Çam ormanları ve arkeolojik kalıntılarıyla bir doğa harikası olan Kartal Dağı’nda yapılmak istenen maden ocağıyla ilgili ÇED süreci başlatılmıştı. Bu süreçle birlikte çevre köylerdeki vatandaşlar, çevreciler ve STK’lar ayaklanmış, maden şirketiyle mücadele başlatmıştı. Bu mücadelede ÇED süreci iptal edildikten sonra, şimdi de mahkeme kararıyla ruhsat iptal edildi.

“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı;

“Zeytinlik alanlarda yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak öncelikle dikkate alınması gereken özel düzenlemenin 3573 sayılı Kanun hükümleri olduğuna kuşku bulunmadığı, anılan Kanunun 20. maddesinin amacının; gerekli tedbirler alınmış olsa bile, zeytinlik sahalarında ve bu sahalara üç kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran ya da sayılan olumsuz sonuçlara yol açma ihtimali bulunan tesislerin yapılmasını ve işletilmesini önlemek olduğu açıktır. Zeytinlik sahalarında açılacak zeytin ürünlerine ilişkin işletmeler için dahi Tarım ve Orman Bakanlığının izni gerekmekteyken, taş ocağı arama sahası için anılan Yasa metninde belirtilen mesafe şartının öncelikle dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır. Kaldı ki; mermer ocağı merkez olmak üzere 3 km yarı çaplı alanda zeytinlik alan olduğunun belirlendiği, zeytinliklerle kaplı olan arama sahalarında ve zeytinlik alanlarla iç içe olan işletmede zeytinliklere zarar vermeden, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulması hayatın olağan akışına aykırıdır.”

Editör: Haber Merkezi