Ağzına tesisat kelepçesi takılan ördeği, TAKED üyeleri kurtardı.