Figen Tüfekçi, CHP listesinden istifa etti Figen Tüfekçi, CHP listesinden istifa etti

Ercan ÇELİK

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bölgede 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin yaraları bugün bile tam anlamıyla sarılamazken, 6 Şubat’ın birinci yıl dönümünde ülke genelinde bir yas havası hakimdi.

6 Şubat’ın yıl dönümünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Tire Belediye Başkan Adayı Hayati Okuroğlu, "6 Şubat'ta yaşanan depremler, doğal afetlerin ne kadar tahmin edilemez ve yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu felaketler, can kayıplarına ve büyük yıkımlara yol açarken, aynı zamanda toplum olarak alınması gereken önlemlerin ve hazırlıkların önemini de hatırlattı. Deprem gibi doğal afetler karşısında daha dirençli bir toplum oluşturmak adına yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.

“BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDEYİZ”

İlçemiz Tire, jeolojik konumu itibarıyla birinci derecede deprem bölgesinde yer almakta ve altından geçen fay hattı nedeniyle yüksek risk taşımaktadır. Bu durum, Tire Belediyesi için afet yönetimi ve hazırlık çalışmalarını önceliklendirme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, belediye bünyesinde bir Afet Müdürlüğü'nün acilen kurulması, hem mevcut riskleri yönetmek hem de olası bir afet durumunda etkili bir müdahale ve iyileştirme süreci sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır.

“AFET ANINDA KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK”

Afet Müdürlüğü'nün kurulması, ilçemizin afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlayacak temel adımlardan biri olacaktır. Bu müdürlük, afet risklerini azaltma, acil durum müdahale kapasitesini artırma ve toplumun afetlere karşı dirençliliğini güçlendirme konularında çalışmalar yürütecek, eğitim programları düzenleyecek ve gerekli altyapısal iyileştirmeleri planlayacaktır. Ayrıca, afet anında koordinasyon ve iletişimi sağlamak, hızlı ve etkili bir şekilde yardım ve destek sunmak için gerekli sistemleri kuracak ve işletecektir.

“İLÇEMİZİN GELECEĞİNİ KORUYACAK”

Deprem gerçeği ile yaşayan bir ilçe olarak Tire, bu tür felaketlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalıdır. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve vatandaşların ortak çabalarıyla, Tire'nin afetlere karşı daha güvenli ve dirençli bir hale gelmesi mümkündür. Bu nedenle, göreve geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden biri Afet Müdürlüğü'nü hayata geçirmek olacaktır. Bu adım, sadece mevcut riskleri yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda ilçemizin geleceğini de koruyacak önemli bir yatırım olacaktır." Dedi.

Hayatiokurogluafet2

Editör: Ercan Çelik