banner277
banner264

Tireli avukatlardan açıklama

İzmir Barosu Tire Temsilcisi Avukat Sami Görüşük, Tire’de görevli bir grup avukat ile birlikte Adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Avukatların sosyo-ekonomik sorunlarına dikkat çekildi.

banner288
Tireli avukatlardan açıklama
banner291

Baro temsilcisi Avukat Sami Görüşük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Avukatların uzun bir süredir yaşamakta oldukları sosyo-ekonomik sorunlar, son dönemde ülke çapında yaşanan ekonomik ve mali olumsuz tabloyla birlikte, olağan dışı bir şekilde artmış; pek çok meslektaşımızın mesleğini sürdürebilmesini imkânsız kılacak bir hâle evrilmiştir. Avukatların karşı karşıya kaldıkları ekonomik şiddetin boyutları, başta mesleğe yeni katılan meslektaşlarımız olmak üzere her birimizin hayatlarını derinden etkileyecek, avukatlık ve savunma hizmetlerinin verilmesini engelleyecek seviyeye ulaşmıştır. Türkiye Barolar Birliği’nin ve baro yönetimlerimizin bu büyük çaplı sorunun derinleşmesinin önüne geçilebilmesi için yaptığı uyarılar ve girişimler maalesef görmezden gelinmiştir.

4 Haziran 2022 günü gerçekleştirilen 1. Değerlendirme Toplantısı sonunda hazırlanan ve Baro Başkanları ile Genel Kurul Delegeleri tarafından imzalanarak kamuoyuna açıklanan deklarasyonda, avukatlık faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılmaması ve avukatların içinde bulunduğu ekonomik zorlukların giderilmesine yönelik adımların ivedilikle atılmaması hâlinde, yeni adli yılın açılışıyla birlikte uluslararası sözleşmelerin, Anayasa’nın ve kanunların avukatlara tanıdığı demokratik hakların kullanılması hususunda bir an bile tereddüt edilmeyeceği; içinde bulunulan koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkisinden alınan haklara dayanarak aşamalı eylem planlarının hayata geçirme kararlılığında olunduğu güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.

20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerin, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmadığı, CMK Ücret Tarifesinin ise Avukatlık Ücret Tarifesinin bile katbekat altında angarya  seviyesinde kaldığından, Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi talebi defalarca Adalet Bakanlığına iletilmiştir. Türkiye Barolar Birliği 05.06.2022 tarih 2022-1257 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile “2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. Merkez Bankasından alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen ‘%73.50’ oranında artırılarak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için gönderilmesine” karar vermiş ve hazırlanan asgari ücret tarifesini bakanlığa göndermiştir. Konuyla ilgili iki haftalık süre içerisinde adım atılmaması üzerine yine Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamayla, Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarifenin derhal uygulamaya konması; aksi halde, yurttaşların adalete erişim ve savunma hakkı sınırına hassasiyet gösterilerek avukatların kurucu unsuru olduğu yargı faaliyeti kapsamında hizmet sunma olanaklarının ortadan kalkacağı hususu altı çizilerek bir kez daha ifade edilmiştir.

Bugün geldiğimiz aşama itibariyle; 5 Temmuz 2022 günü Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Baro Başkanlarından oluşan bir heyetin Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdikleri; görüşmede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde meslektaşlarımızın bugüne kadarki kayıplarını telafi edecek ve önümüzdeki süreçte de mağdur etmeyecek şekilde artış yapılarak, CMK Ücret Tarifesinin de, mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde belirlenmek suretiyle 2023 yılı tarifelerinin yeni adli yılın açılışından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulacağı hususlarında görüş birliğine varıldığı, Türkiye Barolar Birliği tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Israrlı ve kararlı tavrımızın bir sonucu olarak, Adalet Bakanlığının 2023 yılı tarifelerini TBB ile ortak çalışma ile Eylül ayı içerisinde yayınlamak yönündeki görüş birlikteliğini olması gereken bir yöntem olarak olumlu karşılıyoruz. Öte yandan, gerek Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde gerekse CMK Ücret Tarifesinde avukat kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir artışın yapılıp yapılmayacağını da yakından ve hassasiyetle takip edeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz.

Bizler, baro yönetimleri olarak, 4-5 Haziran 2022 Deklarasyonu’nda ortaya konan iradenin arkasında olduğumuzu, meslektaşlarımızın başta ekonomik olmak üzere her türlü sorunlarının çözümü için kararlılıkla hareket edeceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner275