banner277

Kelam'a bir de böyle bakın

                  Kelam deyince  ağızdan çıkan kelime diye anlarız. Ötesini ise hiç düşünmeyiz.  Oysa ki ,kelam nedir?  Sorusuna verilecek pek çok cevap vardır.

                Yaşanan bir hayatın ayak sesidir. Kelam ,düşüncelerin bir fotoğrafıdır. İçsel alemin bir aynasıdır ve  hoparlörüdür. Yani içsel alemde birisi konuşuyor. Kelamda insanın içini seyredersiniz. Hz. Ali (ra) : “kişi dilinin altındadır.” Yani insanın kimliği ve kişiliğidir.

                Şunu unutmayın konuşmanın içersinde ,dimağ ( yedi mertebe) ,vicdan ( dört mertebe),kalp ve ruh  bütünlüğü vardır. Yani iç alem (on sekiz bin alem)  vahidiyet , o bütünlüğün kelam olarak ifade edilmesi olan ehadiyettir. Kelam kişinin hususi dünyasıdır.

              Kelam ,Allah (cc)giydirdiği mana libası (elbisesinin) dilidir ve suretidir. Yani Cenâb-ı  Hak biz kullarına , duyguları giydirmiş , aklı giydirmiş,ruhu giydirmiş,kalbi giydirmiş,hasedi,gadabı ,şefkati, namusu ,şehveti ,öfkeyi giydirmiş….Bunlar hep insana giydirilen libastır. İşte Allah’ın (cc) insana giydirdiği mana libasının dışarıdaki ifadesi olduğundan lisan yani kelam ,içsel alemin dilidir ve suretidir. İnsanın zenginliği ağzından çıkan kelama bakar. O insanın göstergesidir.

         Kelam ,kişinin gayesine çağırma davetiyesidir. Yani kişiler arsındaki ilişkiyi ve çelişkiyi düzenler. Kişiler arasındaki koridordur ,kelam… Karşıyı hem yapılandırır ,hem inşa  hem de ihya eder kelam. Bazen birinin bize söylediği kelam ya sizi mahveder üzer ya da sizi ihya eder mutlu eder .

         Kelam ,ruh aynasına düşen nur gibidir. Yani bir  ayna  düşünün ora da bahçeler ,denizler ,dağlar ,tepeler gözüküyor  ya…İşte kelam aynada gözüken farklılıkların bütünlüğüdür ,gözüken manzaradır veya aynada gözüken güneştir kelam…

          Kelam ,ruhun hayat teline dokunmasından çıkan  sestir. Ruh ,müziği sazı çalan… Saz ise hayattır.Ruh ,aşık bir adam ,aşık bir insan…Ruhun hayata dokunmasından ortaya çıkan sestir kelam…

          Kelam , ruh cihazını çalıştıran bir elektriktir. Mesela ;bir  fabrika düşünün  binlerce elektrikle çalışan cihazlar var.Oranın elektriğini keserseniz hiçbir işe yaramaz.Bir insanın ruhsal yapısı da böyledir  yani fabrika gibidir. O fabrikayı çalıştıran elektrik ne ise ,insanın ruhsal alemini çalıştıran  şeyde Vahiy’dir. Vahiy de kelamdır. Sakın kelamı ses zannetme …Vahiy ses değildir. Ama  seste vardır için de …

             Kelam ,hayatın alemetidir.  Yani kişinin yaşadığının göstergesidir. Ruhsal bir boyutta yaşayan bir insan düşünün. Bütün  yatırımlarını ahrete yapmış. Bu insan ne konuşur  Allah (cc),Peygamberimiz (sav) ,cennet vs. konuşur. Yatırımı düşüncesi  dünya olan ise size yatını ,katını, zenginliğini ,gezdiği –gördüğü şeyleri vs. anlatır. Ağzından dökülen  bulunduğu yerden size haber verir. Bunun göstergesi de kelamdır.

         Kelam olmasaydı insanlık ne olurdu? Kelam oldu  bu kadar nimet verildi demektir. Yazıma son verirken ;

        Haftanız mübarek olsun….

        Selametle ve sağlıcakla kalın….

        Allah’ın (cc)  sevdikleriyle ,senin sevdiklerini  ve seni sevenleri de ayırmasın…

       Kimin ahrette affedilmesini  istiyorsan  ,Allah (cc) onları affetsin… AMİN

   
YORUM EKLE

banner275