banner277
banner264

Tire Ülkü Ocağı, madencileri unutmadı

Tire Ülkü Ocağı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

banner288
Tire Ülkü Ocağı, madencileri unutmadı
banner291

 Tire Ülkü Ocağı, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ne ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


Ergün ÇELİK

 

Çeşitli dünya ülkelerinde ve ülkemizde kutlanan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, eski maden ocaklarında mistik bir hikaye ile efsaneleşerek günümüze kadar gelmiştir. Eski çağlardan beri insanlığı medeniyete taşıyan madeni, yer kabuğundan alın teriyle damıtarak çıkartan madencinin yaşamsal serüveni, madenin milyonlarca yıllık oluşum serüveni kadar olmasa da oldukça gerilere uzanır.

Öte yandan bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde risklerin en asgariye indirilerek güvenli çalışmanın mümkün olduğu, sendikal örgütlenmelerle hak ve hukukunu koruma yollarının bilindiği bir zamanın içinden geçerken madencinin dramatik serüveninin halen değişmemiş olması yaralayıcı olduğu kadar da düşündürücüdür.

Madencilik alanında çalışan tüm maden emekçilerinin yoksulluk ve sefalet ücretlerine mahkum edilmesi ve her türlü sosyal güvenceden yoksun bırakılmasının yanı sıra küresel sermaye krizlerinin madencilik sektöründe çalışanlara fatura edilerek işten çıkarmaların artarak devam ediyor olması, madencilik alanında emek üreten tüm bileşenlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etme ihtiyacını daha da önemli kılmaktadır.

Sadece son birkaç yıl içerisinde meydana gelen irili ufaklı maden kazaları ve göçüklerde yaşamlarını yitiren maden emekçilerinin gözler önünde cereyan eden durumu, madencilik alanında geldiğimiz noktayı izah etmeye yeter niteliktedir. Bu ve benzeri faciaların yaşanmaması adına ve öteden beri devam eden yanlış/hatalı madencilik politikalarına yönelik tepkilerimizi Tire Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak; yalnızca itiraz etme noktasıyla sınırlı kalarak değil, çözüm önerilerimizi de bereberinde sıralayarak her türlü meşru zemin ve platformda dile getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Madencilikle ilgili olarak doğru politikaların hayata geçirilmesi, yenilenemez doğal kaynağımız olan madenlerimizin, çevresel değerlerimizi de gözeterek en verimli biçimde işlenerek, yüksek katma değer yaratacak şekilde uç ürünlerle dönüştürülmesinin sağlanması gerekmektedir. Buradan hareketle, ülkenin gelişmesinde, toplumsal refahın yükselmesinde madenciliğin katkılarının artırılması ve madencilik ile ilgili daha güvenli, sağlam, tüm madencilerimizin hak ve özgürlüklerini göz ardı etmeksizin yürütülecek bir politika ile mümkün olacağı kanısındayız.

Tire Ülkü Ocakları olarak yer altı kaynaklarımızın gerçek sahibinin halkımız olduğunun bilinciyle, yer altı kaynaklarımıza sahip çıktığımızı hatırlatıyor, tüm maden emekçilerinin bayramını kutluyoruz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner275