banner277

Müslümanların, bilim çağı ile imtihanı

           İnsanlığın ,geçmişten günümüze türlü maddi ve manevi  geliştiği herkesçe bilinmektedir. İçinde yaşadığımız  devir  Bilgi /Bileşim Çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu devirde gazete ,radyo ,televizyon bilgisayar  cep telefonu ve en önemlisi de internet hemen herkesin  hayatına az veya çok girmiş durumdadır. Yeni neslin daha bebek yaşta cep telefonu ,bilgisayar  gibi teknolojik aletlerle tanışıp  onlarla büyüdüğü  bilinen bir gerçektir.
           Bu vasıtalar  ,habercilik ,eğitim ticaret vb. konular  da büyük kolaylıklar sağlamış,dünya adeta  bir köy haline girmiştir. Ancak ,Bilişim /Küreselleşme  Çağı ,insanlığa getirdiği kolaylıkları ona pahalıya satmakta; küreselleşmenin ben merkezli,tek dünyalı kapitalist kültür anlayışı ,insanlara  sağladığı dünyevi kolaylıklar karşılığında  manevi kültürlerini rüşvet almakta ,ruhlarını esir etmektedir.
          Böylece  orijinal kültürler bir bir  silinmekte ,her yönü ile belli anlayışın emellerine hizmet eden fertlerin şekillendirdiği bir popüler  tüketim kültürü oluşmaktadır. Bundan da en çok Müslümanlar zarar görmektedir.Küresel Kültürün  enaniyet (ben)eğlence ve haz esaslı  yaşantı modeli ,İslamiyetin  Biz merkezli ,hizmet  ve riyazet esaslarını sarsmakta ,özellikle Müslüman gençler bu kültürün cazibesine kolaylıkla kapılmaktadır. 
        Müslümanlar , meşru olmayan  fiillere ,sürü psikolojisi  ile alıştırılmakta ,hakikatin  farkına varamayan fertle ,zamanla yaşadığı gibi inanmaya başlamaktadır.Zira  söz konusu teknolojik vasıtaların İslamiyet hassasiyetler gözetilmeksizin kullanımı ;Müslümanların ferdi ,ailevi  ve sosyal hayatını tehdit etmekte ,onları her yönü ile sıradanlaştırmakta ,ebedi hayatlarını mahvedecek  fiilleri işlemelerine sebep olmaktadır.
        Bu cümleden olarak ,nice gençler ,dini ve ahlaki hiçbir sınırı olmayan internet ummanın dalgalarına kapılarak  kaybolmaktadır.Aynı şekilde  facebook ,geogle+ ,twitter  arkadaşlığı gibi adlar altında suiistimale açık dostluklar kurmakta ,söz konusu İslam ahlakı yozlaştırılmakta ve birçok aile bundan zarar görmektedir.
       Yüksek ilmi hakikatlerle meşgul olması gereken fertler  dahi,olu olmaz magazin  haberleri ile birbirlerini meşgul etmekte ,mesaj yazıp okumaktan ,traji- komik ilginç videolar  seyretmekten  asli vazifelerine  yeterli zaman bulamamaktadır.
       Akıllı telefonların  sağladığı kolaylıkla ,insanların uzun dini metinleri birbirine  sıklıkla göndermekte ,alan kişiler ,çoğu zaman bu mesajları okuma imkanı bulamadığından  silmek mecburiyetinde kalmaktadır.Bu ise ülfete ,kıymetli hakikatlerin  nazarlarda aleladeleşmesine sebep olmaktadır.

      Bileşim Çağının tehdidatına karşı şu konularda  dikkatli olunması önem arz etmektedir:
1.Bileşim vasıtaları kullanılırken öncelikle İslam’ın helal –haram ölçüleri göz önünde bulundurulmalıdır.
2.Facebook,İnstagram gibi sosyal  medya ortamları kullanılacaksa ,”Amelinizde rıza-i ilahi olmalı”(Lem’alar ,160) düsturu esas tutmalı ;bu vasıtalar,Kur’an hakikatlerinin neşri,ticaret ,eğitim,haberleşme vb. önemli maslahatlar için kullanılmalı.
3.Facebook ,instagram gibi ortam da kişisel fotoğraflar meşru bir sebep olmadığı sürece  paylaşılmamalı.
4.İslam coğrafyasının büyük ölçüde fakr-u zaruret için de olduğu malumken mükellef sofra manzaraları gibi başka Müslümanları imrendirecek fotoğraflar paylaşılmamalı.
5.Biri söyle (Allah (cc) ),Allah (cc) e ait olmayan sözler malayani sayılabilir”(sözler ,218) Kur2an hakikatlerine uymayan ,Kur’an davasına hizmet etmeyen  çeşitli eğlence görüntüler ,aklı zorlayıcı türlü rivayet ve rüyalar ;içindeki mesaj doğruda olsa ,haram görüntüler içeren  resim ve videolar paylaşılmamalı.

      İşte yeni neslin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi  için ,İslami düsturlarına dikkat etmeleri gerekiyor.  Yoksa  bu çocuklarımızı biz de tanıyamayacak bir duruma gelecek. Allah (cc) bizi ve neslimizi her türlü kötülüklerden ,bela ve musibetlerden korusun…
 
YORUM EKLE

banner275