banner277

Gücüne güç kat! Düşmanın gücü, gücün olsun

          Zamanımız da kendimize düşman olanlardan hep nefret ederiz.O nefret bizi tamamen  kaplar. Oysa ki,biz düşmanımızı tanımıyoruz demektir.İnsanın yaratıldığı andan kıyamete kadar en büyük düşmanı  hiç şüphesiz  şeytan olmuştur. Biz de ona hep kızmışızdır.Oysa ki şunu  bir anlasak şeytan elektrikteki eksi (negatif) kutuptur. O kutup olamasa idi hiçbir şey çalışmaz.Şeytan zemini olmasa idi iyiliklerin kıymeti asla bilinmezdi.
      Şeytan ,günahı yaptırmak için bedenimize enerji salıyor,gönderiyor. Bu enerji bende ; “bak ,yap,kır,öfke,şehvet ,nefret,intihar et, vur ,patlat vs.’ler şeklinde ortaya çıkıyor. Bu kontrolsüz enerjiden ancak TAKVA ile şeytana muhalefet etmekle ,şeytanın sana salladığı enerji hedefini bulmuyor.Bu kontrolsüz enerji  orta da kalıyor.
       Bu enerji takva yöntemiyle kontrolüyle senin eline geçiyor.Böylelikle şeytanın gücü , sen kendi gücüne katmış oluyorsun.Kontrolü senin eline geçiyor. Sanki şeytan kontrolsüz enerji üreten bir jeneratör gibi…Şeytanın sahası haramlardır,dışarıdan senin sahana atıyor.(korkular ve vehimler gibi..)Şeytanın maksadı  seni sahandan çıkarmaktır. Şeytan seni Ruh seviyesinden , beden ve nefis alanına çekmek istiyor.Korku ,geleceği olmayanlar (hedefi olmayanlar ,geleceği dolduramayanlar) boş olanlar için geçerlidir.
      Geleceğini geçmişiyle dolduramayanlar veya geçmişinden  sıkılanlara musallat olur korku,ama tevbe ile geçmişini değiştire bilirsin.Bu tür haller  anı  güzel yaşamak için  şimdiki zaman da olanları vasata koymak için verilmiş,korku için değil.Geçmişinden korkanlar gelecekten korkuyorlar demektir.
        Şeytanın Gücünü ,Gücüne dönüştürmek için;
•Günaha karşı hasıl olan enerji şeytandan gelen negatif enerjidir.İşte böyle bir fırsat ele geçmez gibi..İman makinesi bu enerjiyi tersine dönüştürüp  pozitif enerji yapıyor.Geçici lezzetleri baki lezzetlere çeviriyor.
•Şeytanın ürettiği ,şeytanda olan enerji (güç) bizim vücudumuza salıveriyor. “Yapsın” diye o enerji canlı ve şuurludur.Vücudu Haricisi vardır.Mahluktur o enerji.Şeytanın direk gücü ve enerjisidir bu. Bana bu enerji ile “bak ,yap ,kır ,öldür, yok et,vs.ler” dayatmalarının adıdır  bu enerji.  Dışarıdaki haramlara karşı  bakma adına sana müthiş bir güç .Herkes bunu yakînen  bilir. “Bak” diyen ,harama meyil ettiren  şeytanın tüm enerjisi ve gücüdür. Bu vücuttaki çekilme ,vücutta ateş ,yanma ,zorlamalar olarak gözükür. 
•İşte o anda  ,Allah (cc) diyor ki; “benim için onu terk edersen ,oradan alacağın menfi lezzete mukabil ben senin kalbine iman lezzetini hissettireceğim.Hem ondan daha fazlası diye Kur’an’da bir manayı söylüyor. 
•!İşte bakmadığında içerideki dayatıcı gücü  kanalize ve kontrol ettiğinden ,işte sen de o güç yok olmuyor.Sana müspet (pozitif enerji) olarak geri dönüyor.
•İşte sahabelerin  öyle ilmi ve sabaha kadar amelleri hepsinin yoktu. Peki sahabelere niçin yetişilemiyor? O makam ise sahabelerin Kur’an’ın ifadesi ile makam-ı îsâr hasletidir.Yani terklerle şeytanın gücünü ,güçlerine eklemişlerdir.
•Sahabelerin gücü îsâr hasletidir.Yani kendini terk ,küfrü terk etme,evlad-ı iyalini terk etme ,memleketini ,şahsi menfaatlerini, dünyevi rahatını terk etmekten ileri geliyor,güçleri. Biz ise küfrü terk etmemişiz.Çünkü biz imanın içinde doğduk ve büyüdük. Onlar küfrü terk ettiler.Eğer bizler ise günahları /haramları terk etmekle zamanın sahabesi oluruz. Yani onların yolunda devam ederiz. Yoksa hiç kimse sahabe olamaz.
•Hem mesela zulme uğradın..Eğer intikamını sen almazsan ,Allah (cc) bırakırsan ,Allah (cc) devreye giriyor.(Hasbünallah ve  ni’melvekil  dediğin zaman.)Yook ben kendi intikamımı kendim alırım dersen ,Allah (cc) düşmanınla seni  baş başa bırakıyor.     
•Gözükmeyenlerin gücü görünenlerden kıyas edilemeyecek kadar  fazladır.( Allah (cc) gözükmüyor ama gözükenlerden daha güçlüdür.)
•Terklerinizi ne kadar çoğaltırsanız o kadar güçlüsünüz. Hükmetmek istiyorsanız  hükmetmeyin. Feth etmek istiyorsanız  gizli kalın.Var olmak istiyorsanız yok olun.Ağaç olmak istiyorsanız ,kimsesiz ,soğuk ,dar ,olan toprağa girin.
•Terk etmenin bir başka çaresi  de şeytanın ve nefsin isteklerini terk etmekle Allah(cc) bulman gibi..
Unutmayın  bizlere verilmiş olan her şey bizim için bir fırsattır.Bir fakire bir sadaka verirsin o bir sadakadır.Ama Rabbim imkanım olsa idi bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek isterim dediğin an o sadaka bir anda  sonsuz bir rakam da sadaka hükmüne çevir. Sadece niyeti kullanma bu ise diğer hasletleri kullanma  nasıl olur bir düşün?
 Yazıma son verirken ,hepinize huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın….
 
YORUM EKLE

banner276