banner277
banner264

Kaçak kazıdan tarih çıktı

Tire’de kaçak kazılarda tahrip edilen Roma döneminden kalan yerleşim yerleri ve mezar alanlarının olduğu iki bölge Arkeolojik SİT ilan edildi.

banner288
Kaçak kazıdan tarih çıktı
banner291

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uzmanlarının yaptığı incelemeler sonucunda kentteki arkeolojik SİT bölgelerine yenilerinin eklendiğini duyurdu. Resmi Gazete’de yer alan duyura göre Tire’ye bağlı Ayaklıkırı ile Hasançavuşlar köyleri arasında kaçak kazılarda maruz kalmış Roma Dönemi mimar yapı kalıntılarının ve mezar parçalarının bulunduğu bölge 1’inci derece arkeolojik SİT ilan edilirken yine Tire Yeni Mahalle’de kaçak kazılarda tahrip edilen iki tümülüsün olduğu bölge 3’üncü derece arkeolojik SİT ilan edildi.

Karar tapuya şerh olarak işlenecek ve arkeolojik SİT alanlarının koruma amaçlı imar planları hazırlanacak.

Resmi Gazete’de yer alan duyurular şu şekilde:

- İzmir İli, Tire İlçesi, Ayaklıkırı Mahallesi, Mercanlar Mevkiinde yoğun olarak kaçak kazılara maruz kalmış olan Roma dönemi mimari yapı kalıntılarını, mimari yapılara ait ögelerin, sütun ve sütun parçalarının, çok sayıda mezar kapakları ile sandık tipi taş duvar örgülü mezarlar ile seramik ve kiremit parçalarının yoğun olduğu, bir kısmı orman bir kısmı tarım alanı içerisinde kalan 102 ada 1 parsel ile 516,474,826 ve 838 parsellerin bir kısmını kapsayan karar eki paftada koordinatları ve sınırlan belirlenmiş olan Roma dönemine tarihlendirilen nekropol ve yerleşim alanı olarak kullanılan alanın 2863 sayılı yasanın 7.Maddesi hükümleri gereğince "1.derece arkeolojik sit alanı" olarak tescillenmesine, koordinath harita ve sit fişinin onaylanmasına, taşınmazların tapu kayıtlarına "1.derece arkeolojik sit" şerhinin konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11 1999 tarih ve 658 sayılı Ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen hususları, Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak geçerli olduğuna, alanda tespit edilen kaçak kazılar ile ilgili Tire Müze Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldığından sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

- İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahalle Manav Gölü Mevkiinde 2 adet tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun 1 olarak belirlenmesine, ekli pafta üzerinde işaretli alanın, kaçak kazılar sonucu tahrip edilmesiyle ortaya çıkan mimari elemanlar ve seramik parçaları dikkate alınarak 3.derece arkeolojik sit olarak tescillenmesine, karar eki koordinatlı paftanın ve sit/tescil fişlerinin onaylanmasına, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince 3. Derece arkeolojik sit alanına ilişkin Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak iletilmesine...

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner276