Tabipler İçin Çözüm Önerisi

Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Tabip Odaları’na tüm hekimlerin üye olmak istemediğini belirterek, “Alternatif tabip odalarının kurulmasına yasal bir düzenleme ile imkan tanınmasını ve belirli bir odaya kayıt zorunluluğuna artık bir son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Tabipler İçin Çözüm Önerisi

6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun 7. Maddesi gereği; Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirten Başkan Yıldırım, “Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile her hangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler tabip odalarına üye olabilirler. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, Tabipler Odası’na üyelik zorunluluğu sadece serbest çalışan hekimler için söz konusudur. Bu bağlamda, mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ile her hangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenlerin tabip odalarına üyelik zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla, üyelik zorunluluğu bulunmayanlar görev yaptıkları ilde bulunan tabip odası şubesine noter marifetiyle gönderecekleri ihtarnameyle üyeliklerine son verebilirler. Diğer yandan, serbest çalışan hekimlerimizin tek bir meslek odasına üye olmaya zorlanmasının temel hak ve özgürlükler açısından aykırılıklar barındırdığı da tartışmasızdır” dedi.

“Bir takım meslek odaları, üyelerinden topladığı aidatlarla üyelerinin en azından bir kısmının temelde karşı olduğu ideolojik açıklamaları yapmak için faaliyet ve etkinlikler düzenlemektedir” diyen Yıldırım, “Bazı meslek gruplarında hakim olan siyasi ideolojinin, üyelerinin rızası dışında fakat üyelerini temsilen dile getirilmesi, aksi görüşteki üyeler tarafından kabul edilemez nitelikte olup, bu durumdaki üyelerin kendilerini temsilen beyan edilen görüşlerin aksini dile getirme ve duyurma şansı da bulunmamaktadır. Geldiğimiz noktada, bırakınız ideolojik farklılıkları, ülkemiz için hayati önem arz eden ve vatan sever herkesin üzerinde mutabık kaldığı “Zeytindalı Operasyonu” dahi Türk Tabipler Odası tarafından ağır şekilde eleştirilmiş ve milli birlik ve beraberliğimize zarar verici açıklamalara konu edilmiştir. Bu itibarla, tüm hekimlerimizin kendilerini fiziken olduğu kadar fikren de bağlı hissettikleri mesleki kuruluşlara üye olabilecekleri bir ortamın sağlanması amacıyla, 6023 sayılı yasa kapsamında veya bahse konu yasa tamamen yürürlükten kaldırılarak öngörülecek şartlarda alternatif tabip odalarının kurulmasına yasal bir düzenleme ile imkan tanınmasını ve belirli bir odaya kayıt zorunluluğuna artık bir son verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Diğer Odalar İçin de Çözüm Bulunmalı

Aynı sorundan müzdarip olan, örneğin Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası veya Türkiye Barolar Birliği üyeleri için de bir an önce benzer şekilde çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Sonuç olarak, meslek odalarına kayıt olmak her çalışanın en temel haklarındandır. Ancak çalışanlara dilediği odaya kayıt olma imkanının tanınmasının en azından bu hakkın varlığı kadar önemli bir husus olduğu da tartışmasızdır. Milli menfaatlere ve bütünlüğe açıkça aykırı ve zarar verici açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Merkez Komitesi başkan ve üyelerini, açıkladıkları görüşlere katılmayan ve kendilerini temsil etmediklerini düşünen tüm hekimlerimiz adına istifaya davet ediyoruz”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER