banner277
banner264

Okuroğlu: “esnaf ve Sanatkar kesiminin faaliyetleri desteklenecek”

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir 2.Bölge Milletvekili Adayı Fatih Okuroğlu, partisinin seçim beyannameleri üzerinden seçmenlere seslendi.

banner288
Okuroğlu: “esnaf ve Sanatkar kesiminin faaliyetleri desteklenecek”

 Milliyetçi Hareket Partisi İzmir 2.Bölge Milletvekili Adayı Fatih Okuroğlu, partisinin seçim beyannameleri üzerinden seçmenlere seslendi.

Ergün ÇELİK

1 Kasım seçimlerinde oy kullanacak olan seçmenlerin çok iyi düşünmek gerektiğini savunan Okuroğlu; “herkesin ülkenin geleceği için oy vermesi gerekiyor” dedi. Partisinin seçim beyannamesi üzerinden seçmenlere seslenen Okuroğlu,  esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere işsizlik ve yoksulluk konularında açıklamalarda bulundu.

Okuroğlu açıklamalarında; “Ekonomide rekabet sağlanarak tekelci oluşumların önlenmesi, istihdam yaratılması, gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi, yeni girişimcilerin ekonomiye kazandırılması, sosyal barışın korunması, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla esnaf ve sanatkâr kesiminin faaliyetleri desteklenecektir.

Ekonominin ve toplumsal yapının temelini oluşturan esnaf ve sanatkâr kesimi güçlendirilerek faaliyetlerine dinamizm kazandırılacaktır. Esnaf kesiminin teknoloji kullanma düzeyi ve ürün kalitesi yükseltilecek, verimliliği artırılacak, bilgiye erişimleri kolaylaştırılacak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecek, ana ve yan sanayi ile bütünleşmeleri sağlanacak, elektronik ticaret imkânları geliştirilecek, işletmeler arası işbirliği mekanizmaları tesis edilecek, Ar-Ge faaliyetlerine destek verilecek, istihdam edilen işgücünün eğitim ve beceri düzeyi iyileştirilecek, tahsis edilen kaynaklar artırılacaktır. Meslek standartları geliştirilecek, esnafa ihtisas kimliği kazandırılacak

ve mensubiyet bilinci oluşturulacaktır. Bankacılık kesiminin reel sektöre mali kaynak yönünden sürekli

destek verebilir hale getirilmesi sağlanacaktır” dedi.

Esnaf ve sanatkarın uygun krediye ve dış pazara erişiminin kolaylaştırılacağını söyleyen Okuroğlu sözlerini; Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin sermaye yapıları güçlendirilmek suretiyle hazine kaynaklı krediler dışında kalan krediler için de kefalet vermeleri sağlanarak, esnaf ve sanatkarın krediye erişimini engelleyen teminat sorunu tamamen ortadan kaldırılacaktır.

Esnaf ve sanatkarlarımızın ürettikleri malların dış pazarlarda tanıtılmasına ve yeni pazarlar bulunmasına katkı sağlayacak fuarlara katılmaları için özel teşvik sistemleri geliştirilecektir” şeklinde sürdürdü.

 

İŞSİZLİKLE MÜCADELE

 

İşsizlikle mücadelede rant ekonomisinden üretim ekonomisine girileceği sözünü veren MHP 2. Bölge Milletvekili Adayı Fatih Okuroğlu, işsizlik ile ilgili projelerini de şöyle sıraladı;

İşsizlikle mücadelenin esasını, istihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişimci odaklı piyasanın tesis edilmesi oluşturmaktadır.

Türkiye’nin sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin etkin ve verimli bir şekilde, en üst düzeyde üretim sürecine dahil edileceği tam istihdamı esas alan ekonomi programının uygulamaya konulmasıyla,

rant ekonomisinden yatırım-üretim-istihdamı sürekli artırmayı öngören üretim ekonomisine geçilecektir. Özel teşebbüsün uzun vadeli yatırım kararları alabileceği uygun yatırım iklimi oluşturulacak, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, doğrudan yabancı sermayenin katma değer ve istihdam yaratmak üzere yapacağı yatırımlar özendirilecektir.

 

 

YOKSULLUKLA MÜCADELE

 

 

Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen yoksulluk konusuna da dikkat çeken Okuroğlu, orta direğin canlandırılacağını söyledi. Okuroğlu HaberTire Gazetesi’ne yaptığı açıklamada; “Sosyal refah politikamızın esasını; öncelikle yoksul insanların yoksulluktan kalıcı bir şekilde kurtarılarak yoksulluk sınırının altında hiçbir vatandaşın bırakılmaması, toplumun refah düzeyinin yükseltilerek vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi oluşturacaktır. Ekonomik ve sosyal politikaların, orta direk ile dar ve sabit gelirlileri destekleyecek şekilde ahenk içinde uygulanması ve gelirin dengeli dağılımı sağlanacaktır. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yerel üretim

Potansiyelinin harekete geçirilmesi için kamu-özel sektör işbirliği geliştirilecektir. Yoksullukla mücadele yoksulların üretici konuma geçmesini ve kendi kazandıkları ile geçinmesini sağlayıcı nitelikte olacaktır. Yoksul kesimlere yönelik ekonomik faaliyetler çeşitlendirilerek gelir getirici projeler desteklenecek, kendi işini kuracak girişimcilere finansman, danışmanlık ve pazarlama desteği sağlanacaktır. Kolay kazanç sağlayan ve istihdam öngörmeyen rant ekonomisine son verilecek ve kaynakların üretimi teşvik edecek şekilde kullanılması sağlanacaktır. Vergi tabana yayılacak, yoksul kesimin vergi yükü hafifletilecek, uygulanacak transfer politikalarıyla yoksul ve yoksullaşma riski taşıyan kesimin millî gelirden daha fazla pay almaları sağlanacaktır” dedi

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2015, 06:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner276