Hüsnü Uysal
Hüsnü Uysal
Hüsnü Uysal
Yazarın Makaleleri
Eğitim Öğretim Yılı Başlarken
Eğitim-Öğretim yılı hep geçmiş ile kıyaslanarak başlanır. Geçen yıl başarırsanız yanmışsınız. Çünkü size gömlek giydirilmiş. Sizin gelecek yaşamınızdaki şekliniz bile ortaya konmuştur. Siz işe yaramaz, iş bilmez birisiniz. Hatta...
İnsan
Yaşadığımız dünya: 'Cansız (camidat),bitki (nebadat), Hayvan ve insanlardan oluşmaktadır.” Bir dağ düşünün, üzerinde yaşayan hiç bir şeyden haberi yok. Ne kadar zavallı ve yalnız. Bir ağaca bakın, üzerindeki meyveden habersiz....
Akıl
İnsan ve onu meydana getiren unsurlar hiç anlaşılamamıştır. İnsan hep bir bütün düşünülmüş, kendisini meydana getiren veya kendisine takılan uzuvların farkına varılamamıştır. Bu fark edilemeyiş çağımız insanını hastanelere ve...
Cumhuriyet Fazilettir
Cumhuriyet deyince hemen aklımıza seçim gelir veya demokrasi deriz. Ama nedense bu kelime üzerinde hiç düşünmeyiz. Bazen de hükümeti, yöneticileri suçlar ama hiç kendimize bakmayız. Ama oturunca da mangal da kül bırakmayız. Ben bugün sizlerle...
İsevi Ruh
Îsevî ruh nedir denildiğinde akla ilk gelen şey Hristiyanlık dini anlaşılıyor. Bazen de misyonerlik akla gelip, din değiştirme olarak anlaşılıyor. Bazen de Avrupa akla gelerek, frenkleşme akla geliyor. Böyle bir yazı başlığı bazen de,...
Gül, öğretmenim bu lâleler sizin için
Cenâb-ı Allah ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Âdem (AS.) yarattığında eşyanın isimlerini ilk defa kendisi öğretmiştir. Allah (cc.) sonra bütün peygamberleri milletlerine öğretmen olarak görevlendirmiştir. O zaman, öğretmenlik...
Ölüme Merhaba
Bugün sizlerle insanlığın, en çok korktuğu şey olan ölüm üzerine konuşmak istiyorum. İnsan bir şeyden niçin korkar? Bunun cevabını psikologlar şöyle izah ederler; İnsan bilmediği şeylerden korkar. Hiç düşündünüz mü? İnsan uykudan...
Kuantum ve Tasavvuf
Kuantum ve tasavvuf arasında nasıl bir ilişki var diye düşünebilirsiniz. Ama aralarında söylem farklılıkları var. Belki de çok küçük bir çizgi var. Nasıl mı? Kuantum her şeyi evrene bağlamıştır. Tasavvuf ise Adetullah (Sünnetullah)...
Kâderi Anlamak
Bugün toplumda çok tartışılan konulardan biri kader. Bu konunun iyi anlaşılması gerekiyor. Kader, ruhun ifrat ve tefrit bağlantılarını keser. Ruhun tefrit mertebesi, kendi içine çökmesi veya kapanması demektir. İfrat mertebesi ise depresyon,...
İdeal Lider Kimdir?
Günümüzdeki en büyük sorun lider yetiştirmeyişimizdir. Çünkü yönetici çoktur ama ne yazık ki lider çok azdır. Yönetici sayın deseniz bir sürü kişi söylersiniz, ama lider dediniz mi? Durup düşünürsünüz. Yeni dünyayı şekillendirecek...
Mükemmel İnsan Hz. Muhammed (SAV)
Peygamberimizin (SAV) davranışları ve özellikleri, siyer ve tarih suretiyle anlatıldığından O zât yanlış anlaşılmaktadır. Çünkü peygamberimizin (SAV) bir beşer yönü ve bir de peygamberlik yönü var. Beşer yönüne bakıldığında o...
Hastalıklara ve müsibetlere nasıl bakmalıyız?
Önce vücudumuza bir bakalım. Vücudumuzda sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz hangi şey bize ait. Bir saça, tırnağa, kalbe, tansiyona söz geçiremeyen insan nasıl olur da bu vücut benim diyebilir. Anatomi ilmine olanları bir kenara koyarsak, böbreğin...
Hz. Musa (AS) devrinden günümüze bakış
Kur'an-ı Kerim de anlatılan olaylar sadece o zamanı anlatmıyor. Acaba bunların hiç günümüze bakan yönü yok mudur? Oysa Kur'an zamansızdır. Zaman geçtikçe gençleşir. Anlattığı her olay semboliktir. Her asırda karşılıkları...
Çanakkale ruhunu anlamak
Ne zaman Çanakkale dense hemen içime bir hüzün çöker. O yüce ruhlu insanların karşımdaymış gibi iki büklüm olurum. Hiç görmediğim ama isimleri anıldığında yanı başındaymış gibi olurum. Onlardan hayâ ederim. Benim dünyamda onlar...
Dimağın bütünlüğü olan dua
İnsan kadar kainatta mükemmel yaratılan bir varlık yoktur. İnsanla alakalı her yeni bilgi bana heyecan veriyor. Felsefecilerin en çok önem verdiği, akıl bile İslam dinine göre insanın dimağ dediğimiz 7 mertebesinin sadece ilk 3'te yer...
Ramazan'ın hediyesi "oruç"
Ramazan-ı Şerif öyle bir zaman dilimidir ki, bu ayın dışında bu feyiz yoktur. Cenab-ı Hakkın bu ayda zaman ve mekana ayrı isimlerinin tecellileri vardır. Bu tecelliler başka aylarda görülmez. Tabiri caiz ise, bu bütün insanlığa tam bir hediyedir....
Ramazan-ı Şerif'teki Savm
Ramazan-ı Şerifteki savm (aklî oruç) , Cenab-ı Hakkın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetler vardır. Şükür, ancak verilen nimetlere karşılık yapılır. Onu da ancak akıl ile yapılır. O zaman anlaşılıyor ki, şükür aklîdir....
Aklımızı Tanıyor muyuz?
İnsanın Dimağı yedi katlı bir saray gibidir. Dimağ ,tahayyül (Hayal) ,Tasavvur (düşünce),Taakkûl (akıl) ,Tasdik (onaylama) ,İz'an, İltizam ve itikaddan meydana gelir. İnsanın bu yapıyı iyi anlaması gerekiyor. Çünkü hayatında başarı...
İnsanı yeniden anlamak
Her geçen gün kötü haberlerle uyanıyoruz. Kim olduğunu bilmediğimiz bir sürü masum vatandaşımızı kaybediyoruz. Ne olduğunu ,niçin olduğunu bilmediğimiz bir sürü neden. Ben de düşündüm . Bizim inancımızda öldürmek var mı? Diye....
Sanal Ortam ve İftiralar
Toplumun bugün büyük bir çıkmazı olan sanal iftiralarla her an birileri karalanmaya çalışılıyor.Tabii bu işleri yapan bunun manevi sorumluluğundan haberi yok. Bir haberin kaynağı araştırılmadan doğruluğuna hüküm veriyorsanız ve sanal...
Kelam'a bir de böyle bakın
Kelam deyince ağızdan çıkan kelime diye anlarız. Ötesini ise hiç düşünmeyiz. Oysa ki ,kelam nedir? Sorusuna verilecek pek çok cevap vardır. Yaşanan bir hayatın ayak sesidir. Kelam ,düşüncelerin bir fotoğrafıdır. İçsel alemin bir aynasıdır...
Elleri öpülesi canım öğretmenim
Öğretmenlerimiz, nasıl bir kutsî bir mesleğe sahip olduklarını bilselerdi işlerini titreyerek daha titizlikle yaparlardı. Neden mi? Evet Cenab-ı Allah ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Âdem(A.S),yarattığında eşyanın isimlerini...
Dua ve Münacaat
Öyle dualar vardır ki,kulun Allah (cc) sevmekten başka hiçbir isteği yoktur.Bu kullar sadece Allah (cc) tarafından bilinir. Bu kullar ahrette bile bilinmek istemezler.Çünkü o kutsal sevgi onlara yeter. Dua kulun derdini Allah (cc) bildirmesi değil,...
Gücüne güç kat! Düşmanın gücü, gücün olsun
Zamanımız da kendimize düşman olanlardan hep nefret ederiz.O nefret bizi tamamen kaplar. Oysa ki,biz düşmanımızı tanımıyoruz demektir.İnsanın yaratıldığı andan kıyamete kadar en büyük düşmanı hiç şüphesiz şeytan olmuştur. Biz de...

banner127