Kudüs Üzerine - 2

Özet:((Kudüs işgali evangelizm ve siyonizmin ortak bir projesidir.1099 da haçlı seferleri ile başlıyan Avrupa’nın Kudüs hayalleri 200 yıldır siyonizmin emelleri ile ortak hareket etmektedir.Evangelizmin Haçlı zihniyetinin önüne geçerek kıyamet senaryolarına dayanan bir dünya hedefleri Siyonizm ile Orta-Doğu kurgularında birleştirdi.))
Öncelikle ifade edelim ki İnşallah başaramayacaklar, hüsranauğrayacaklar. Ahir zaman hadiselerinden haber veren kur’an ayetleri ve hadis-i şerif’lerin muteber alimlerimiz tarafından yapılmış tefsirlerine baktığımızda bütün bu hadiselerin vukuundan sonra hakimiyetin tekrar İslam ümmetinin eline geçeceği ve bu saadetli , barış ve huzur döneminin bir asra yakın devam edeceği sonra tekrar bu fitne grubunun üstünlüğü ele alıp ahir zaman döneminin sonlarına erişeleceği müteşabih bir şekilde ifade edilmiştir.
Zaten mü’min ümitvardır. Biz kendi görevimizi yapacağız, Allah’ın işine karışmayacağız. Şimdi evangelizm-siyonizm ortak projeleri neticesinde gelişen dünya hadiselerini kabaca hatırlamaya ve yerlerine yerleştirmeye çalışalım. Yeni kıt’a Amerika’nın keşfi teknolojideki sanayi gücü ve deniz hakimiyeti ile ortaçağ karanlığından kurtulan Avrupa sömürgecilik ruhuyla yeni ekonomik ve egemenlik alanları oluşturmaya başladı.
Sömürge ve deniz ticaretiyle zenginleşen Avrupa, dünyanın egemenliğine soyundu. Bu egemenlik mücadelesinde tek dayandıkları güç İsevilik dini yani tahrif edilmiş hıristiyanlıktı. Bu egemenlik yarışı içerisinde kendi aralarında mezhepler arası mücadele başladı.Ancak ortak hedefleri zenginliğin ve egemenlik gücünün kendilerinde olmasıydı.En büyük rakipleri ve düşmanları Türkler, hedefleri Uzakdoğu, Ortadoğu , Kuzey Afrika ve Anadolu coğrafyasıydı.
Zaten yıllar önce başlattıkları haçlı seferleri ile (2) din birliğini büyük ölçüde kurmuşlar, ortak Avrupa gücünü kullanmışlar. Kudüs’e kadar da taş üstüne taş bırakmamışlardır.(3)
Şimdi dünya küçülmüş Amerika ’ da yeni bir dünya kurarlarken Hindistan , Uzakdoğu ve Afrika’nın zenginlikleri Avrupa’nın egemen güçleri lordları şımartmıştı.m Bir yandan Türkler zayıflamakta, devlet içindeki isyan ve karışıklıklar,saltanat dairesindeki iç çekişmeler haşmetli dönemleri geride bırakırken Avrupa’nın büyüyen sömürgeci güçlerinin iştahını kabartıyordu.
Tarih tekerrür ediyordu. Türk’lerin en zayıf damarı orta-asya bozkırlarından bu yana saltanat dairesindeki iç çekişmeler ve bizans oyunlarıyla yenik düştükleri isyanlardı.
Çinlilerin , Moğolların zaman zamanda Rus ve Acem’lerin kullandıkları bu tezgahlar şimdi Avrupalı baronların elindeydi. Protestan Martin Luther’in ortaya attığı fikirlerle gelişen evangelizm tarikatı (4) özellikle zengin ve güçlü çevrelerin oluşturduğu bir lobi faaliyetine dönüştü.Zaman içerisinde de her taşın altından çıkan vatansız yahudilerin örgütü siyasal siyonizm (5) ile işbirliği alanları buldular. Hedefleri Tanrı’nın vaat ettiği (kendi batıl inançlarına göre) kutsal topraklarda (Nil’den kuzey Fırat’a kadar) başkenti Kudüs olan dünyaya hükmedecek Siyonizm egemenliğini kurmak. Bunun gerçekleşmesi için evangelistlerle (6) dayanışma içerisinde ortak projeler üretmek. 
En büyük düşmanları olan Müslümanları kendi kendilerini öldürterek yok etmek. Bu esnada agemennon (kıyamet savaşları) ile kıyametin gerçekleşmesini öne çekerek kötülerin (Müslüman inancına tabi olanların) yok olmasını sağlamak.
Diğer hıristiyan mezheplerin ve Budist akımların üzerinde egemenlik kurarak bütün dini inançların evangelist inanışa yaklaşmalarına sağlamak.
Kıyamet savaşları sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde Müslüman inancın yer almadığı bu sistemde iyiler (evangelist ve siyonistler) yönetici ve patron olarak dünya’ya hükmedecek. Diğer inanç temsilcileri onların yardımcıları olacak. 3.cü dünya milletleri de (zenci ve sarı ırk) köle ve hizmetkar olarak çalıştırılacaklar.
Özet olarak evangelizm-siyanizm emelinin hedeflerini bu şekilde ifade edebiliriz. Böyle batıl insanlık dışı zalimce ütopik emellerine ulaşabilmek için neler yapılıyor, bizler bu kurgunun neresindeyiz ve nasıl seyrediyoruz onu da anlamaya çalışalım.
(1).. İsra suresi 1.ci ayet
(2)..İlk haçlı seferi 1099 da Türklerin Anadolu’ya girmesi ve yerleşmesi üzerine ( Malazgirt zaferinden 25 yıl sonra) Müslüman ve Türk Milletlerine karşılık başlatılmıştır.
(3)..Kudüs, haçlı ordusu tarafından zapt edildiğinde tarihçilerin en iyimser ifadesi ile kadın ve çocuklar dahil 70 bin kişinin katledildiği, Kudüs sokaklarından diz boyu kan aktığı, vücutsuz kellelerin yığınlar halinde yakıldığı, sinagoglara sığınan Yahudilerin diri diri yakıldığı ifade edilir.
(4)..Martin Luther tarafından kurulan Protestan inancına sahip Kıyamet savaşlarından sonra kurulacak yeni dünya düzeni hayaline kurgulanan sapık bir mezhep.
(5).. Kudüs’teki Kutsal Sion tepesi inancına temel alarak Tanrı’nın vaat ettiği Nil’ den Kuzey Fırat’ a kadar Orta-Doğu topraklarında kurulacak ve dünyaya hükmedecek Yahudi ırkının üstünlüğünü esas alan batıl inanç.
(6)..Bilinen 1 numaralı evangelist ABD Başkanı Bush’tur.ABD ‘nin en güçlü lobisidir.Dünya ekonomisini hükmeden ailelerin yönettiği bir sistemdir.
(Devam edecek)
 

YORUM EKLE

banner127

banner221

banner223