banner277
banner264

Kutladığım en güzel Cumhuriyet Bayramı

banner288
Kutladığım en güzel Cumhuriyet Bayramı
Nurettin GönenCumhuriyetimizin ilanını, büyük bir coşku içerisinde yine kendi gününde, alternatif olarak kutladık.(Alternatif dememek lazım aslında, en gerçeği buydu belki de) Cumhuriyet kutlamalarının eğlence sayıldığı, düğünlerin eğlence sayılmadığı canım Türkiye'mde tüm cumhuriyet sevdalıları tek yürek olmuşçasına alanlardaydı… Gözüme takılan en önemli ve mutluluk verici olay ise, oraya kutlamaya gelen yediden yetmiş yediye, herkesin yüzündeki tebessüm ve ruhundaki geçek coşkuydu. Orada olup da kutlamaya katılan hiç kimsenin yüzünde maske yoktu. İsteyerek ve gönülden bağlı olduğu Cumhuriyetine sahip çıkmak için oradaydı. Ne mecburiyetten katılmak zorunda olanlar vardı orada, ne de orada olmamız gerekiyormuş gidelim diyerek gelenler vardı. Gelen herkes, gelmek istediği için, orada olmak istediği için gelmişti. Kimisi de benim gibi işyerini kapatarak gelmişti belki de. Her ne olursa olsun, orada olmak isteyenlerle kutlandı Cumhuriyet Bayramımız… Önümüzdeki kutlamalar bizi ve ülkeyi nereye götürür bilemiyorum ama Cumhuriyet Bayramı umarım her yıl bu şekilde gerçek bir coşku içerisinde kutlanır. Benim kutladığım en güzel cumhuriyet bayramıydı. Yüreklerindeki büyük coşku ve vatan sevgisiyle alanlara gelip kutlamalara katılan tüm Cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum ve Ulu önderimiz MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN bir özdeyişiyle yazıma son vermek istiyorum: Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır… Sevgiyle, hep… GÜNÜN SORUSU Kalbim bir ada olamaz mıydı sana? GÜNÜN GERÇEĞİ Bu dünyada kim hırsına yenilmiyor sanki? Kim öz kardeşiyle rakibini, ya da sevdiği kadınla gölgesini karıştırmıyor ki… GÜNÜN İNSANI 'İnsanoğlu, doğadaki en tuhaf yaratıktır… İnsan olarak doğduğu halde, hayatı boyunca İNSAN olmaya çabalar.' Diyen arkadaşı günün insanı ilan ediyorum… GÜNÜN DİZESİ Kendimi öldürmeyi düşündüm, ben olup olacağım bir duvarcı, Sen eczanesi olan bir adamı seven bir kadınsın diye. Alıştım, umurumda değil; tuğlaları eskisinden daha düzgün diziyorum ve şarkı özlüyorum inceden, elimde mala, öğleden sonraları. Güneş gözlerime gelip de merdiven titrerse altımda ve tuğlaları da Yanlış yere koyarsam, anla ki seni düşünüyorum. (Karl Sandburg) GÜNÜN SÖZÜ İyi bir roman bize kahramanının gerçeklerini, kötü bir romansa yazar hakkındaki gerçekleri anlatır. (G. K. Chesterton) GÜNÜN KOMİĞİ 'Düşüncelerim için ölmeyi göze almam çünkü yanılıyor olabilirim.' Diyen arkadaşı günün komiği ilan ediyorum… ATAMIZIN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ —Türkiye devletinin şekl-i hükümeti cumhuriyettir. —Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. —Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. —Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. —Bugünkü hükümetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. —Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir —Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. —Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. —Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. —Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. —Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. —Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükümetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. —Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. —Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilakis, Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir. —Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. —Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. Sevgiyle, hep…
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner274