Tire’de 44 öğretmen ihraç edildi

Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Tire'de tam 44 öğretmen ihraç edildi. İşte Tire'de meslekten ihraç edilen öğretmenlerin listesi.

Tire’de 44 öğretmen ihraç edildi

Ercan ÇELİK

Resmi Gazete'de yer alan üç yeni Kanun Hükmünde Kararname ile on binlerce kişi kamudaki görevlerinden çıkarıldı.​ MEB'de 28 bin 163, Emniyet'te 7 bin 669, Sağlık Bakanlığı'nda 2 bin 18, Diyanet'te bin 519 kişi ihraç edildi. 24 merkez valisinin de kamu ile ilişiği kesildi.

 

İŞTE O İSİMLER

Bu kapsamda Tire’deki çeşitli okullarda görev yapan, Adem Batur, Ali Çulhacı, Aliaddin Öndem, Deniz Titiz, Emel Şentürk, Engin Göcşîn, Ertürk Yamanlar, Fahriye Üzel, Funda Kadagan, Gökhan Gökbüdak, Gülten Sürücü, Hakan Özcü, Hasan Erdur, Hasan Hüseyin Saydam, Hasan Sezer, Hülya Kabak, Hüseyin Er, Hüseyin Yazıcı, İbrahim Kara, İdris Koç, İlhami Aksu, İsmail Atalay, İsmail Avcı, İsmail Cem Uyanık, Kadir Kılınç, Mehmet Ballı, Mehmet Erdal Kadagan, Mehmet Göcgün, Mehmet Sürücü, Mehmet Türkmenoğlu, Mesut Soyaslan, Muhammet Mustafa Ardıç, Muhammet Özcan, Muhittin Zaferoğlu, Mutlu Üzen, Nurdoğan Tanrıtanır, Recep Özdemir, Sadık Bayrı, Sami Bolpaça, Sami Burkül, Selma Koç, Semra Kahvecioğlu, Sezgin Özalp ve Şennur Üzen adlı öğretmenlerin isimleri, ihraç edilenler listesinde yer aldı.

 

KÜÇÜK MENDERESTE RAKAM BÜYÜK

Tire’de toplam 44 öğretmen ihraç edilirken, Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Ödemiş’te 53, Bayındır’da ise toplam 12 öğretmen ihraç edildi.

 AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAK

672, 673 ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; bazı kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği kaydedildi.

 

BİR DAHA KAMU HİZMETİNDE İSTİHDAM EDİLEMEYECEKLER

Bu kişilerin, birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alındığı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacağı bildirildi.

Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin ve pilot lisanslarının iptal edileceği ve bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edileceği belirtildi.

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor.

TİRE'DE İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER LİSTESİ:
ÖDEMİŞ'TE İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER LİSTESİ:
BAYINDIR'DA İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER LİSTESİ:
 

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2016, 19:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner127

banner221