banner277

CHP'li olmak!

CHP’Lİ OLMAK
Çok Farklılıktır. Mücadeledir. Savaş vermektir.
CHP’li olmak Atatürk’e sahip çıkmaktır. Sözle değil yaşam tarzı ile. Yasalara uyum sağlamaktır..
CHP Güneş logosu , ile altı ok nedir. ?
1. CUMHURİYETCİLİK : Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır. Cumhuriyetçi olmaktır. Halkın kendi kendine yönetmesi olarak tanımlayabileceğimiz Cumhuriyet yönetimini savunan ilkedir. Bu ilke aslında tek başına yeterli olmamaktadır. Dünyada adı cumhuriyet olup, Atatürkçülükten oldukça uzak ideolojilerde vardır. (İran İslam Cumhuriyeti gibi...) Bu açıdan Cumhuriyetçilik, halkın yönetime katılması ancak bunu yaparken ilerici bir bakış açısını savunması, demek daha doğru olacaktır. Cumhuriyetçilik sadece seçim zamanlarında oy vermekle aynı anlama gelmemelidir. Kişiler gerekli anlarda düşüncelerini özgürce ifade etmeli, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yönetime katılmaları gerekir. Seçimle iş başına gelenler yönetici değil, temsilci bilincine sahip olmadıkça bu ok amacına ulaşamayacaktır.
2. MİLLİYETÇİLİK  : Milliyetçi olmaktır. Milliyetçilik veya diğer adıyla Ulusçuluk, ırkçılığa dayanmayan bir milliyetçiliği savunur. Atatürk milliyetçiliği denilebilen bu ilke, "kendini Türk hisseden herkesin Türk olduğu" tezi üzerinde durur. "Ne mutlu Türk doğana değil Ne mutlu Türküm diyene" bu oku en iyi anlatan cümledir. Irksal olarak herhangi bir toplumun üstünlüğünü reddeder. Buradaki amaç ülkenin sevilmesi ve onun için birlik olunmasıdır. Milli bir devlet emperyalizme karşı duran en önemli şeyidir. Bunun başarılı olması için tam bağımsızlık şarttır.
3. HALKÇILIK ; Halkçı olmaktır. Halkın içinde Halkla birlikte. Halktan kopmadan.
Tüm halkın eşit olması üzerine şekillenir. Sınıf, zenginlik, eğitim ve görev farklılıkları kimseye bir ayrıcalık tanımadığı gibi bir zararda yaratmaz. Halkı oluşturan her birey eşit birer yurttaştır. Sosyal devlet ilkesiyle özdeş olan bu okun başarıyla uygulanması toplumdaki kadın erkek eşitsizliğinin de önüne geçecektir. Ayrıca, parası olmayanın okuyamaması ve sağlık hizmetlerinde faydalanamaması kabul edilemez. Ancak ne yazık ki bu kural yeterince uygulanamamaktadır.
4.LAİKLİK : Laik olmaktır . Birilerin dediği gibi dinsiz ilan edilmek değildir. Riyakar değildir. İki yüzlü dinci değil dindardır. Laiklik:
Klasik tanımıyla dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Daha geniş anlamda, hiç bir dini görüşün ön plana çıkartılmaması, bu sayede de o dine bağlı olmayan kişilerin mağdur duruma düşmemesidir. Kişiler dini tercihlerini yapmakla özgürdür. Kimse dinini açıklamak zorunda olmadığı gibi bir dinin kurallarını yerine getirmemekte özgürdür. Laikliğin olmadığı bir toplumda baskı artacak kişiler "inanmasalar bile" inanıyormuş gibi yapmak zorunda kalacaklardır.
5. DEVLETÇİLİK : Devletçi olmaktır. Devletin varlığını devamlılığını sağlanması için edinimleri sahiplenmektir. Onları özelleştirip satmak değildir.
Devletçilik, özel sektörü dışlamadan devletin ekonomiye olan müdahalesidir. Özel sektörün tamamen özgür olduğu kapitalist sistemlerde kar getirmeye konulara yatırım yapılmaz. Böyle durumlarda toplumsal çıkarlar sağlanamaz. Devlet bu gibi durumların önüne geçmek için gerekli yatırımları kendisi yapar. Ulaşımın zor olduğu bir köye okul inşa eder, yoksul bir kesmin bulunduğu semtte okul kurar. Devlet, sosyal devlet politikasını uygulamakla sorumludur. Bu ilke ekonomik krizler sırasında düzenleyici bir görev teşkil eder.
6.DEVRİMÇİLİK : Devrimcilik (İnkılapçılık): Yenilikçi  Araştırmacı , Çağdaşlaşmaktır.
Devrimcilik veya diğer adıyla inkılapçılık, ülkedeki ilerlemenin sürekli olması gerektiği ifade eder. Devletler ne kadar mükemmel bir şekilde kurulursa kurulsun zaman içinde hantallaşır. Sürekli aynı kalıplara sahip kurumlarda bürokrasi artar ve toplumsal çıkarlar zedelenir. Devrimciliğe göre, temel değerlere sahip çıkmak koşuluyla yenilikler sürekli olmalıdır. Çağdaşlık ve ileriye doğru atılımlar bir toplum için olmazsa olmaz koşullardandır.
Bu semboller 1927 yılında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklikten oluşmaktaydı. 1931 yılında ise buna Devletçilik ve Devimcilik maddeleri eklenmiştir.
CHP li olmak 93 yıl önce işgal edilen bu toprakları yedi düvelden kurtaran Gazi  , Şehit dedelerimizin saygı ile anmak onların eserlerini sahip çıkmaktır.
CHP li olmak. Adaletli olmaktır. Adaletin olmadığı yerde susmamaktır. Saz heyetinden Kanun taksimi dinlememektir. Duymadım görmedim , söylemedim dememektir.
Mazluma, suçsuza sahip çıkmaktır. Ezilenden yana olmaktır. Hak ve halka dayanmaktır CHP li olmak.
Rüşvetle iş görmemektir. Unvan ve Makam sahip olunmaktan önce halk yanında olmaktır.
CHP li olmak on sekiz binlik asker olmamaktır. Sahte raporla çürük çıkmamaktır.
CHP li olmak Şehitlere " kelle " diyenlere kafa tutmak yakasına yapışmaktır.
Ne olmuş bir kaç asker şehit edilmekle  diyenlerden kanun yanında hesap verdirmektir. CHP li olmak.
"Adalet Mülkün Temelidir "  denildiğinde o Adalet temelini yıkanlara karşı koymaktır. CHP li olmak. Resmi kurumlarda "TC" kaldırmamaktır CHP li olmak.
Hatta "ATATÜRK resmi ve Türk Bayrağı olmayan işletmelerden alışveriş etmemektir. CHP li olmak. Nerde yabancı sermayede alış merkezlerinde.
Cumhuriyet tarihinde  edinimleri  13 yılda yok edilmenin hesabını sormaktır CHP li olmak.
CHP li olmak kul hakkı yememektir.  Yandaşa peşkeş çekilmemektir. CHP li olmak.
CHP li olmak Namusluların namussuzlardan daha da cesaretli olması demektir.
CHP li olmak Emeklisine  , işçisine  , esnafına , memuruna  bir gün değil her gün sahip çıkmaktır.
CHP li olmak hesap sormayı bir gün değil adil gün haline getirmektir.
İmama şahit , Müezzine kefil , Yandaşa Müteahhit , Dine menfaat haline getirmemektir.
Kuran ile dalga geçmemektir. Makara takara tıkara tu kara deyip  halka fukara etmemektir. CHP li olmak.
Eğitimde eşitlik sağlamaktır.  Dış borçları artırmamaktır.  Adil vergi almaktır.
Sözde Yasak getirip  , Gençleri madde bağımlılığı haline getirmemektir. Onları aktif hale getirmektir.
CHP’li olmak boyun eğmemektir onca saldırılara karşı.. Türk bayrağına sahip çıkanlara , sorgulanmakta suskun kalmak değildir CHP li olmak.
CHP’li olmak satılan vatan topraklarını geri kazanmaya çalışmaktır. 
CHP’li olmak, Atatürk’ün izinden giderken, yoluna çıkanları kendine yoldaş yapmaktır.
CHP’li olmak kaybetmek değil, kazanmaktır. 
CHP li sonradan olunmak değil  ilkelere anlamak ve yaşamaktır. Çakma olmamaktır.
CHP li Ülkenin yedi bölgesine , sahip çıkmaktır.
Trakya'nın üç beşine , Karadenizlin horanına , İç Anadolulun  seğmenine ,   Güney doğunun halayına , Doğu Anadolulun karlı dağındaki adamına  , Ak denizin yürüğüne ,  Egenin efesine  sahip çıkmaktır. 
CHP demek vatan demektir.  Namus demektir. Bayrak demektir. Susmamaktır. Korkmamaktır. Çekinmemektir . Sakınmamaktır . Korkusuz yaşamaktır. Yağ çekmemektir. PERVASIZ olmaktır.

CHP Cumhuriyet demektir. 
CHP demek Türkiye demektir. 
CHP demek Atatürk demektir. 
CHP li demek Ne mutlu TÜRK'üm demektir.
 
YORUM EKLE

banner276